Prof. Dr. M.Öcal Oğuz

BOZOK YAZILARI

Küçük bir karşılaştırma : Çorum ve Yozgat

Üniversiteler, toplumun aydınlık yüzüdür, çağdaş yönüdür, entellektüel tarafıdır, geleceği hesap edebilen ve planlayabilen kurumlarıdır. Üniversiteler, bilgi ve belge üretirler, model oluştururlar ve her alanda öncü olurlar.
Yeni kurulan üniversiteler arasında yer alan Bozok Üniversitesi de bu öncülüğü elbette gelişimine paralel olarak üstlenecektir. Ancak, bugüne kadar kimi fakülteleri Erciyes Üniversitesine bağlı olarak açılan ve eğitim öğretim etkinliklerine uzun süredir devam eden bu üniversitenin kendi kaynaklarını yeterince kullanma kapasitesine ulaşamadığını söylemek durumundayım.
Yozgat, “Bozok Yaylası” imgesini ve özgün Türk-Oğuz (Türkmen) kültürü verimlerini, sanayileşme, kentleşme, küreselleşme, kitle kültürünün tek tip insan yaratma sıkıcılığı gibi zayıf alanları ve çağdaş kent insanının özlemlerini değerlendiren bir yaklaşımla derleme, araştırma ve uygulama yeteneğini kazanamamıştır.
Çorum’da Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından dört yıl önce kurulan Türk Halkbilimi Topluluğu, bütün imkansızlıklara, kendilerine yol ve yön gösterecek bir danışmanlarının bulunmamasına karşın, Çorum’u bütün ilçe ve köyleriyle tarayarak derleme ve araştırma seferberliği başlattılar. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Suat Kıyak’ın ve Çorum Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla ve bir miktar da benim danışmanlığımla tam on kitaptan oluşan bir Çorum Halk Kültürü Külliyatı yayımladılar. İki kitabın yayım çalışmaları ise sürüyor. Çorum’da yaşayan halk kültürü derlemelerinin yer aldığı bu kitaplar şunlar:
1)2003-2004 Yıllarında Çorum’da Yaşayan Masallar
2)2004 Yılında Çorum’dan Derlenen Efsaneler
3)2003-2004 Yılında Çorum’dan Derlenen Ağıtlar
4)2004 Yılında Çorum’da Halk İnançları ve Türbeler
5) 2004 Yılında Çorum’dan Derlenen Temel Fıkraları
6) 2004 Yılında Çorum’da Yaşayan Çocuk Oyunları
7) 2005 Yılında Çorum’da Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
8) 2005 Yılında Çorum’dan Derlenen İmgesel Yemekler
9) 2006 Yılında Çorum’da Yaşayan Geleneksel Meslekler
10) 2006 Yılında Çorum’da Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları
11) 2006 Yılında Çorum’da Yaşayan Aşık Sanatı (Yayın aşamasında)
12) 2006 Yılında Çorum’da Yaşayan Ninniler, Alkış ve Kargışlar (yayın aşamasında)
Bu 12 kitaplık seri, Çorum’da halk kültürü üzerine araştırma yapmak isteyenlere bilimsel veriler sunmanın yanında, günden güne geleneksel kültür değerlerini kitleselleştirmek isteyen medya sektörü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretimin 6-8. sınıflarına konan Halk Kültürü dersinin öğretmenleri ve kültür turizmi yapmak isteyen turizmciler için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Haydi Yozgat’taki üniversiteli gençler siz de iş başına. Yozgat’ta insanları ve kurumları harekete geçirmek zordur ama sizin gençlik enerjiniz bunu başarabilir. Siz de içinde yaşadığınız çevreyi tanımak, anlamak ve onu değerlendirmek istiyorsanız en iyi çalışma alanı “halk kültürü”dür. Çorum’daki gençler, bu çalışmalarıyla Çorumluların kültürünü tanıdılar, onları anladılar ve çok sevdiler. Tabii Çorumlular da onları bağırlarına bastı. Siz de Yozgat’ı ve Yozgatlıları böylece tanıyabilir, onları anlayabilir ve sevebilirsiniz. Onlar da eminim tanıdıkları zaman siz üretken, yararlı ve pırıl pırıl gençleri seveceklerdir.

Tarih : 22.09.2008
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ