Prof. Dr. M.Öcal Oğuz

BOZOK YAZILARI

EVRENSEL BİR ÜNİVERSİTE

Her ne kadar henüz rektörü atanmamışsa da kuruluşu kesinleşmiş olan Bozok Üniversitesi’nden Yozgat halkının çok yönlü beklentilerinin olması doğaldır. En öngörülebilir beklenti ise, iş ve istihdam alanı olmasıdır. Kent geleneğinde “devlet memurluğu” önemli bir yer tutan Yozgat’ta işsizlerin olduğu kadar üst unvan ve derecelere yükselmek isteyen memurların da Bozok Üniversitesi’nden beklentileri vardır. Bozok Üniversitesi, bir biçimde bu beklentilere cevap vermek durumunda olacaktır.
İkinci önemli beklenti alanı esnaf kesiminde ortaya çıkmaktadır. Esnaf, tüketici bir öğretim üyesi ve öğrenci kesiminin kente gelmesini memnunlukla karşılayacaktır. Bu kültür düzeyi yüksek, göreceli olarak yerli halktan daha fazla para kazanan veya harcayan kitle, şehrin her türlü kültürel, eğitimsel ve ekonomik üretim ve tüketim ilişkilerini yeniden biçimlendirecektir.
Üçüncü beklenti alanı, Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’ın araştırılmayı ve çözülmeyi bekleyen konularına eğilen, Yozgat’ın potansiyelini ortaya çıkaracak projeler hazırlayan bir akademik ekibin ortaya çıkmasıdır. Bu akademik ekibin, bilimin evrensel ölçütlerini Yozgat’ın yerel konularına uygulayarak, Yozgat halkının öncüsü olması beklenmelidir.
Yozgat, çok eski ve köklü Anadolu uygarlıklarının önemli yerleşim yerlerinden biridir. Bu uygarlıkların kalıntıları, hâlâ kazılmayı, araştırılmayı bekliyor. Kazı çalışmaları yapılan yerlerin tanıtımı ve ziyaret edilebilir hale getirilmesi gerekiyor.
Yozgat, tarım ve hayvancılık açısından sözlü belleği güçlü olan bir bölgedir. Yani, yeşil mercimekten tiftik keçisine kadar bu alanda sayısız imgesi vardır. Bunlarla ilgili sözlü belleğin yani atadan oğula aktarılan bilgi birikiminin derlenip, evrensel bilimin ışığında yorumlanarak, Yozgat halkının yeniden bu alanlarda varlık göstermesine öncülük etmek gerekmektedir. Türkiye, küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde son 25 yılda yüzde elli gerilemiştir. Bu alanın iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ormanlık alanları, kaplıcaları, aranmamış, işlenmemiş madenleri ile Yozgat, “keşfedilmemiş” topraklara sahiptir. Bu potansiyelin araştırılması da Bozok Üniversitesi’nin görevleri arasında olacaktır.
Yozgat, sözlü kültürün, halk hafızasının geçmişten günümüze getirilen kültür ürünlerinin, deneyimlerinin ve gösterimlerinin “bakir” bir merkezidir. Bu bölge, kültür çalışmalarının evrensel birikimi ile bütün yerel zenginliği ile araştırılmayı beklemektedir.
Bütün bu ve daha akla gelmeyen bir çok alandaki araştırmalar, Yozgat halkıyla el ele verilerek “uygulama”ya dönüştürüldüğü zaman, Yozgat Türkiye’nin çağı yakalamış bir dünya kenti olacaktır.
Bütün bunları nitelikli personel ile ve iyi yetişmiş akademisyenleri Yozgat’a çekmekle mümkün olacağını söylemeye gerek yoktur. Dua edelim, Bozok Üniversitesi’ni evrensel bilimi içselleştirmiş, genelde insana ve Türkiye’ye özelde Yozgat’a hizmet aşkıyla dolu, yüzlerce akademisyen tercih etsin. Bu kalite nitelikli öğrencileri Yozgat’a çeksin. İşte o zaman Yozgat’ın bilim, kültür ve ekonomi çehresi değişecektir.
Bunar yapıldığı zaman ben inanıyorum ki Yozgat, bir kültür ve bilim kenti olarak, top yekun bir üniversite olacaktır.

Tarih : 02.05.2006
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ