Prof. Dr. M.Öcal Oğuz

BOZOK YAZILARI

BİRİNCİ ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Mayıs 2006 tarihlerinde Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nin ortak girişimi olarak Galata Çamlık Otel’de gerçekleştirilen “I. Uluslararası Bozok Sempozyumu”, bölgenin arkeolojisi, tarihi, kültürü ve folkloru açısından son derece önemli bir toplantı oldu. Öncelikle, bu ilk uluslar arası bilimsel toplantının idari ve siyasi mimarları olarak Vali Gökhan Sözer ve Belediye Başkanı Yusuf Başer’i kutlamak gerekiyor. Bu toplantının üçüncü önemli ismi Yozgat Belediyesi Kültür Müdürü Burhaneddin Kapusuzoğlu oldu. Sempozyum, bu üç ismin ahenkli çalışmasının ürünüdür. Toplantının bilimsel boyutu ve akademik danışmanlık kurumu da kuşkusuz önemlidir. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. Hakkı Acun, Prof. Dr. Mehmet Şahihgöz ve bendenizin Ankara’dan verdikleri katkı ve danışmanlık, Yozgat’taki meslektaşlarınkilerle birleşince, ortaya iki gün boyunca iki ayrı salonda süren ve halkın da ilgi gösterdiği bu bilimsel toplantı ortaya çıktı.
Galata Çamlık Oteli, gerek manzarası gerekse servis ve imkanları ile gerçekten Yozgat şartlarının üstünde bir yer. Burasının ortalama yüz odalı olması ve özellikle odaların içinin tefrişinin yeniden yapılması iyi olur. Bizim Yozgat kökenli bilim insanları olarak ortalama yüz kişi ile Ankara’da düzenlediğimiz kimi bilimsel ve uluslararası toplantıları burada yapmamız mümkün olabilir.
Uluslararası sempozyumlar için Galata Çamlık Oteli’nin teknik ekipmanı ve yeterli konferans salonu bulunmuyor. Bu mekanın kongre turizmini de dikkate alacak bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Eğer bu gerçekleştirilirse, Ankara’nın yoğunluğundan kaçmak ve doğa ile buluşmak isteyen başka sağlık ve kültür olmak üzere kimi kongreler burada yapılabilir.
Sempozyuma dönecek olursam, şu önemli noktaların altını çizmem gerekiyor: Öncelikle, Valilik ve Belediye konunun kamuoyuna duyurulması, ulusal ve yerel medyanın konuya duyarlılık göstermesi bakımından çok çaba harcamışlar. İkincisi toplantıya katılan bilim adamları ve bildirileri, başta Kerkenez üzerine çalışan yabancı bilim adamları olmak üzere, son derece özgün konulara dokundular. Kimi bildirilerin daha önce yayımlanmış makale ve kitapların eksiklerini gidermesi ise toplantıya zenginlik kattı. Üçüncüsü, Yozgat halkı, bürokratı ve öğrencisi, mekanın kentten uzaklığına rağmen, toplantıya ilgi gösterdi. Yozgat’ta halkın “bürokratik zorlama” olmadan bir toplantıya kendiliğinden katılması nadir görülen şeylerdendir. Az sayıda da olsa üniversite öğrencileri iki gün boyunca toplantıyı izledirler ve katılımcılara sorular sordular. Bunu da Yozgat’ın üniversitelileşmesi bakımından bir başlangıç olarak önemsemek gerek.
Son olarak, Sempozyum kitabı, tartışma ve tutanaklarıyla birlikte basılmalıdır. Basılacak bildirilerin ve tartışmaların gereklilik ve verimlilik açısından Düzenleme Kurulu tarafından gözden geçirilmesi iyi olur.
İkinci Uluslararası Bozok Sempozyumu’nun, Bozok Üniversitesi’nin bilimsel çatısı altında gerçekleşmesi dileğiyle, emeği geçenleri kutluyorum

Tarih : 01.06.2006
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ