Osman Hakan KİRACI

GÜNDEM

Söylesem tesiri yok/ Sussam gönül razı değil/ Fuzuli

YOZGAT MİLLETVEKİLLERİNİ BEKLEYEN GÖREVLER

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse..
Türkiye son 13 yılda Ak Parti ile ciddi anlamda bir kalkınma ivmesi yakalamıştır.
Milli gelir, 3 bin dolardan 10 bin dolara kadar yükselmiştir.
Ülkemizin çoğu vilayeti,kalkınma yolunda hızla gelişmiş,ilerlemiş ve de büyümüştür.
Ama Yozgat !
Her seçimde büyük destekler verdiği Ak Parti iktidarının 13 yıllık altın çağı döneminde devlet imkanlarından hak ettiği kadarıyla yararlandırılmamıştır.
Kalkındırılamamıştır.
Hatta Yozgat !
13 yıl öncesinin ekonomik göstergelerine göre,İç Anadolunun bütün il’lerinin dahası Doğu ve Güneydoğunun bazı illerinin gerisinde bile kalmıştır.
Kamu yatırımlarından en az faydalanan il’ler arasında yer almıştır.
Ve en önemlisi 13 yıldanberi çok ciddi bir göç sorununu yaşamaktadır.
Bu süreçte nüfusunun üçte birini kaybederek 2014 yılı itibariyle Türkiyenin “göç şampiyonu “ vilayeti olmuştur.
Yozgat’ın göç erazyonu hızla devam etmektedir.
TUİK 2023’de Yozgatın nüfusunun 306 bine düşeceğini açıklamıştır.
Sözün özü ;Yozgat, yoğun göç sorunu yüzünden sanki “4 evre kanser hastası” gibi erim erim erimektedir.
* * *
Kadersiz Yozgatımızın mevcut hazin gerçeği maalesef aynen böyledir..
Ama diğer tarafta bir de Yozgat’ın iktidar içerisindeki siyasal gücüne bakalım.
Yozgat, 2011 ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde Ak Partiye 3 milletvekili verirken 1 Kasımda da skoru 4-0’a çevirmiştir.
Yozgat’tan seçilen 4 milletvekilinin 4’ü de deneyimlidir.Çünki biri 4. diğerleri 3.kez parlamentoya girmektedir.
Milletvekillerimizden biri yani Bekir Bozdağ hem de profesyonelleşmiş bir usta,diğerleri de en azından kalfa pozisyonundadır.
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk’ den sonra devletin bütün kurumlarına hükmeden en muktedir lideri Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Ülkemizin en muktediri ve Ak Partinin doğal lideri Erdoğan’ın Ak Parti içerisinde en itibar ettiği politikacı ise bu partinin Yozgat teknik direktörü ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dır. AKP camiasında ifade edildiği gibi ,sayın Bozdağ,Beştepe’nin gözünde Başbakan sayın Davutoğlundan sonra gelen 3 numaralı politikacıdır.Dolaysıyla yeni kabinede de yeniden Bakanlık görevi tevdi edilmiştir.
Ak Parti Yozgat milletvekili listesinin 2.sırasından seçilen Abdulkadir Akgül de parlamenterlik dönemlerinde bile uzaktan kumanda ile yönettiği Türkiyenin en güçlü ve en büyük STK’larından biri olan TESKOMB’un doğal lideridir.Bir başka ifade ile ‘Esnaf ‘Bakanlığı’na benzetebileceğimiz TESKOMB’un değişmez ve değiştirilemez liderinin Yozgat milletvekili olması Yozgat esnafı açısından büyük bir şanstır.Sayın Akgül’ün de bu dönemde bütçesi milyar liralarla ifade edilen TESKOMB’un imkanlarını mümkün olabildiğince Yozgat esnafı ve esnaf kuruluşlarının ihyası için kullanması beklenmektedir.
Yozgat Milletvekillerimizinden sayın Yusuf Başer ise TBMM’de görüşülen 17-25 Aralık soruşturmasındaki R.Tayyip Erdoğan’a malum desteği nedeniyle Beştepe’nin hatırlı milletvekilleri arasında yer almaktadır.
Yine 26.dönem Yozgat milletvekilliğine seçilen hemşehrilerimizden TBMM eski başkanı sayın Cemil Çiçek ile Enerji eski Bakanı sayın Taner Yıldız’ın da yeni hükümet üzerindeki itibarını göz ardı etmezsek Yozgat, bir anlamda yeni dönem hem iktidarın ,hem de parlamentonun en güçlü isimleriyle temsil edilmektedir.
* * *
Gerek Yozgatın bugünkü ahvalini ve gerekse parlamento ve ak parti içerisindeki temsil gücümüzü özetledikten sonra şimdi de yeni dönemde milletvekillerimizin Yozgat için yapması gereken çalışmalar konusunda bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum.
Yozgatın 26.dönem milletvekilleri, seçim döneminde afişlerde 4’ü bir arada birliktelik pozları verdikleri gibi, Yozgat’ta seçim kuruluna mazbata almaya, Ankara’da TBMM’ne kayıt yaptırmaya birlikte giderek yeni yasama dönemi öncesinde kamuoyuna güzel bir ‘birliktelik’ örneğini sunmuşlardır.
Ve bilindiği üzere Yozgat’ın sorunları ve çözümü gerektiren işleri,artık tamamlanması beklenen hizmetleri ve hazırlanacak projeleri hayli çoktur.Dolaysıyla Yozgat’ın kronikleşen ve biriken meseleleri, bireysel çaba ve girişimlerle değil,ortak akıl, kollektif planlama, ortak girişim ve yoğun çabalarla çözümlenebilir.
Öte yandan Yozgat milletvekillerinin, Belediyelerinin ,parti teşkilatlarının ve vatandaşların taleplerini tek başına veya tek danışmanla karşılamaları da hayli zordur.Bu bakımdan milletvekillerinin özellikle seçmenlerinin taleplerini hızla sonuçlandırabilmeleri için alternatif imkanlar oluşturarak danışman sayılarını artırmaları gerekir.Ama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın daha geniş bir danışman kadrosuyla çalışması gerektiğini düşünüyorum.Sayın Bozdağ. Yozgat’ın her ilçesi için yetkili bir danışman görevlendirmelidir.Yozgatla ilgili her meseleyi,her işi ve her konuyu kendine endekslenerse yani önceden olduğu gibi kendisi çözmeye çalışırsa yine yoğun talep ve beklentilerin altından kalkamayacaktır.
* * *
Ak Partinin 13 yıllık iktidarında Yozgata yönelik her türlü hizmet, icraat iş ve işlemlerinin istenilen tempoda sürdürülememesinin ,gecikmesinin veya kısmen sonuçlandırılamamasının bir başka önemli nedeni ise Bakanlıklardaki yetkili Yozgatlı bürokratların yok denilecek kadar az olmasındandır.
Başkentte devletin bütün kademelerinde başarıyla görev yapacak yüzlerce Yozgatlı bürokratımız vardır.Ama her nedense Ak Partinin 13 yıllık iktidarı döneminde Başkentimizde önemli görevlere atanmış Yozgatlı bürokratların varlığından söz edemeyiz.
Ak Parti iktidarının geçmiş dönemlerine baktığımızda başka illerin eski milletvekilleri çeşitli bakanlıklarda “Bakan yardımcısı” görevlerine getirilirken Yozgatın eski milletvekillerinden hiçbiri bugüne değin Bakan yardımcılığına atanmamıştır.Mesela, son erken seçim hükümetinin Yozgatlı olmayan Kültür Bakanı sayın Yaşar Topcu Yozgatlı hemşehrimiz avukat Yıldırım Ak’ı Bakan yardımcılığı görevine atarken bizim bakanlarımız ,13 yıllık süreçte aynı konuda aynı duyarlılığı gösterememişlerdir.
Halbuki,yeni dönemde Bakan yardımcılığı görevini başarıyla yapabilecek yetenek ve performansta Yozgatlı eski milletvekillerimizin mevcudiyetlerini ‘yok’saymamak gerekir.
Bu konuda somut bir örnek vermek gerekirse Yeni Çeltek genel müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Ak Parti Yozgat eski milletvekili hemşehrimiz sayın Osman Coşkun Yozgata yönelik hiç eksilmeyen hizmet heyecanı nedeniyle bu kurumun mümkün olabilen bütün imkanlarını Yozgat ve Sorgun için kullanarak ilimize ne kadar yararlı bir politikacı olduğunu kanıtlamıştır.
Kendisine yeni dönemde “Bakan yardımcılığı “ veya “müsteşarlık “gibi daha yetkin bir görev verilmesi halinde tıpkı Yeni Çeltek işletmesinde olduğu gibi o bakanlıktan da Yozgata yoğun hizmet ve katkılar sağlayacağı muhakkaktır.
Devlet kaynaklarından Yozgata daha fazla hizmet ve yatırım kanallarının açılabilmesi için sayın ‘Osman Coşkun’ ve onun gibi hem Ak Partiye,hem de Yozgata gönül vermiş , eski milletvekili ,gerçek Yozgat sevdalısı politikacı,kariyer ve karine sahibi milletvekli adayları ve gelecek vadeden yetenekli bürokratlarımızın sayın Bekir Bozdağ ve diğer milletvekillerinin ortak karar ve girişimleriyle etkin ve yetkin görevlere atanması şarttır.Tabii bu süreçte Yozgat kent merkezindeki bazı başarısız ve verimsiz bürokratların yerine de deneyimli ,yetenekli ve çalışkan bürokratlar görevlendirilmelidir.
* * *
Yeni dönemde Yozgat için daha başka ne yapılmadır?
Yozgatta bu dönem acilen yapılması gereken en önemli iş, nüfusumuzu kemiren göç sorununun acilen çözümlenmesine çalışmaktır.
Peki ,Yozgatı göç belasından kurtarabilmek amacıyla neler yapılmalı ve nasıl bir yol haritası izlenmelidir ?
İşte bu sorunun yanıtını yarınki “Yozgatta göçü önlemenin reçetesi “başlıklı yazıda detaylı bir şekilde dile getireceğim.
Önce “göç” sonrasında da önceliklerine göre,Yozgatın diğer sorunları birlik içerisinde dikkatle takip edilerek çözümlenmelidir.
* * *
Yozgatın geldiği bugünkü aşamada Ak Parti iktidarının 26.dönem Yozgat milletvekillerinin izleyecekleri 2 yol vardır.
Birincisi..Ya yazımın içerisinde sıraladığım sorun ve hizmetler konusunda Yozgat halkının beklentilerine karşılık vererek Yozgatta acilen göçü durduracak önlemleri almak ,sonrasında da il düzeyinde yeni bir gelişim sürecini başlatmak.
Veya “Adam boşver,Çalışsak da çalışmasak da nasıl olsa Yozgatta oyumuz artıyor.”diye ilimizin giderek küçülmesine ve vahim bir geleceğin karanlığına sürüklenmesine seyirci kalmak..
* * *
Sayın Yozgat milletvekillerimize son söz olarak şunu söylemek istiyorum:
Eğer,yeni dönemde ele vererek birlikte yapacağınız çalışmalarla 4 yılın sonunda göçü tersine çevirerek Yozgattaki kötü gidişatı durdurur ve geleceğine yeşil ışık yakabilirseniz bu kez Yozgatlıların hayır ve şükran dualarını alırsınız.2019’da da mazbatalarınızı yenilersiniz..
Yok eğer,”Biz çalışmasak da nasıl olsa oyumuz artıyor “der ve Yozgata karşı görev ve yükümlülüklerinizi yerine getiremezseniz.
Şimdiden söylemek isterim ki; bu defa önce Yozgat tarihi , sonra da Cenab-ı Allah sizi affetmez.
Yozgat için yapacağınız bütün çalışmalarınızda Cenabı-Hak yar ve yardımcınız olsun…


OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ