Osman Hakan KİRACI

GÜNDEM

Söylesem tesiri yok/ Sussam gönül razı değil/ Fuzuli

Yozgat'ın dört önemli mes'elesi

Biz,geçmişte bir hükümet başkanı Yozgat’a gelmeden önce iktidar ve muhalefetin siyasi parti temsilcileri ile il’deki önemli sivil toplum örgüt başkanlarıyla ortak bir toplantı yapar,o günün gündeminde yer alan Yozgat’ın sorun, ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip ortak bir arzuhalname hazırladık. Valiliğin taleplerinin dışında kısa başlıklar halinde kaleme alınan arzuhalnameyi Yozgat temsilcileri olarak hükümet başkanına takdim ederdik. Halkın bu talepleri, konuk Başbakanın Yozgat konuşmasının gündemini de oluştururdu.Başbakanlar, gerçekleştirmeyi uygun gördükleri istekleri kürsüden hemen açıklama gereğini ve fırsatını da bulurlardı. AKP,bu konuda nasıl bir hazırlık yapıyor,nasıl bir proğram stratejisi izleyecektir. Bilmiyorum. Ama benim bildiğim sayın Başbakana öncelikle iletilmesi gereken Yozgatın dört büyük meselesi var. Hangileri mi ? Kısaca özetlemeye çalışayım.

1-BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET PROJESİ

Bilindiği gibi ,Yozgat işsizlik ve milli gelir bakımından Türkiyenin en geri illerinden biridir.Bu anlamda İç Anadolunun Hakkarisidir. 4325 sayılı yasa kapsamında yer alan Yozgat, AKP hükümetinin çıkardığı 5084 sayılı yasadan dolayı yatırım ve istahdam konusunda mağdur edilmiştir. Ankara Sanayi Odası Başkanı sayın Zafer Çağlayan’ın öngördüğü Bölgesel Asgari Ücret Proje kapsamında Yozgat il’i de yer almaktadır.Yozgatta yatırım patlaması gerçekleştirecek ve işsizliği hafifletecek olan projenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. AKP Diyarbakır Milletvekili sayın Aziz Akgül’ünhazırlayıp TBMM başkanlığına sunduğu Bölgesel Asgari Ücret yasa tasarısı doğu ve güneydoğudaki il’lerde işsizliğin neden olduğu terörü önleyeceği gibi,Yozgat’ın kalkınmasına ivme kazandıracaktır. İşte, bu sebeple Bölgesel Asgari Ücret yasa tasarısının TBMM’de yasalaştırılması Yozgat’ın Başbakandan öncelikli beklentisi ve talebi olmalıdır.

2 - ET ENTEGRE´NİN EBK´NA DEVRİ

MHP Yozgat eski Belediye Başkanı, AKP Yozgat eski milletvekili ve ANAP’ın şimdiki Yozgat milletvekili Mehmet Erdemir’in Yozgat Belediyesine bıraktığı yüz küsür trilyon liraya ulaşan ve bu hükümet döneminde yeniden yapılandırma sonucunda 84 trilyon liraya düşürülen olan BESET borç kazığı Belediyeyi halen mali yönden kıvım kıvım kıvrandırmaktadır. Geçmiş dönemde inanılmaz ölçüde pahalıya maledilen ve yüksek bir borç faizinin de kabullenilmesiyle Belediyeyi ağır bir borç batağına sürükleyen Et entegre tesisi yüzünden Belediyenin iller bankası gelirlerinin yaklaşık 4 trilyon lirası borç ve faiz olarak kesilmektedir. Belediye Pınar A.Ş’den yılda yaklaşık 250 milyar lira kira almakta ama buna karşılık 4 trilyon lira borç ödemektedir. İller bankası ve diğer gelirleriyle Yozgat Belediyesi ancak personel maaşlarını ödeyebilmekte ve diğer masraflarını karşılayabilmektedir. Yozgat Belediyesi, Et entegrenin neden olduğu mali kriz yüzünden kentin temel sorun ve ihtiyaçlarına cevap verememektedir.Bu koşullar altında da Belediye Başkanının seçim kürsülerinde söylediği vaadleri yerine getirmesi mümkün gözükmemektedir. AKP hükümeti, Belediyenin hizmet konusunda elini kolunu kıskıvrak bağlayan BESET sorununu çözmek zorundadır. Ama nasıl? Hiç de zor değil.. Nasıl mı ? Geçtiğimiz yıllarda Özelleştirme kapsamına alınan Et Balık Kurumu Mart ayında sayın Başbakanın onayı ile özelleştirilme kapsamından çıkarılarak yeniden devletleştirildi. Şimdilerde BESET, borcuyla birlikte Et Balık Kurumuna devredildiği takdirde Yozgat Belediyesi Erdemir’in bıraktığı borç kazığından kurtulacak ve dünya yüzüne çıkacaktır. Bu nedenle sorunun çözümü sayın Başbakan’ın iki dudağının arasındadır.

3 - ÜNİVERSİTEYE YENİ FAKÜLTELER

Yozgat üniversitesine bağlı halen öğretimini sürdüren 3 fakülte ile bir de binası ve öğretimi olmayan Ziraat fakültesi bulunmaktadır. 15 il’i üniversiteye kavuşturan son üniversite yasasında örneğin Rize, Çorum, Tekirdağ ve Ordu üniversitelerinde yeni tıp fakülteleri açılırken Yozgata yeni fakültelerin kurulmasına olanak sağlanmamıştır. İktidarın bazı Yozgat milletvekilleri TBMM’de yasa çıkarken hiç değilse Eğitim vb. faktülteleri yasa kapsamına dahil ettirmeye çalışması gerekirken Üniversitenin adının Erdoğan Akdağ olmaması yolunda mesai harcayınca Yozgat üniversitesi yasasının içi fakültesiz yani boş çıkmıştır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesine 2 yeni fakülte kurulması ve Ziraat Fakültesinin de bir an önce öğretime başlayabilmesi için sayın Başbakan’dan acilen yardım istenmelidir.

4 - MUSABEYLİ PROJESİNE HIZ VERİLMELİ

Adalet Bakanı sayın Cemil Çiçek’in girişimleriyle DSİ yatırım proğramına dahil edilen Musabeyli barajı, merkez ilçenin hem su sorununu kökten çözümlemesi,hem de bölgede sebze ve meyveciliğin geliştirilmesi için son derece önemli bir projedir. Yozgat Belediyesinin geçmişte yine Belediye eski Başkanı Mehmet Erdemir’in ısrarla yeraltından (Arapseyfi bölgesinden) içme suyu temin etme gayretleri sonucunda Yozgatın su sorunu çözümlenememiştir. Ayrıca yine bu nedenden dolayı Türkiyenin en pahalı şebeke suyunu kullanmaya Yozgat halkı mecbur bırakılmıştır. Son on yılda pahalı suyun Belediyeye daha doğrusu halka maliyeti yaklaşık 30 trilyon liraya ulaşmıştır. Yozgatın su sıkıntısını çözecek, pahalı su kullanımını önleyecek ve bölgede bağcılığı geliştirecek Musabeyli barajı projesine ivme kazandırılması konusundaki beklentimiz de önemle sayın Başbakanımıza iletilmelidir. 16 Nisan Pazar gününün beklentilerimiz bağlamında Yozgatın müjdeler günü olmasını diliyorum.

Osman Hakan KİRACI

Tarih : 17.04.2006
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ