Osman Hakan KİRACI

GÜNDEM

Söylesem tesiri yok/ Sussam gönül razı değil/ Fuzuli

Belediye Meclisi üyelerine dost uyarısı

Bu köşenin okurları defalarca yazdığım içindir ki mutlaka hatırlayacaklardır.

3,5 yıldanberi Yozgat Belediyesini yöneten cesur yürekli başkan Yusuf Başer’in icraatlarını eleştirirken ısrarla ne demiştim?

Yozgat Belediyesinde olup bitenler..

Ve ortaya atılan iddialar..

Soruşturulması savsaklanacak ve üzeri örtülecek türden değildir.

¨ ¨ ¨

Zaman bizi haklı çıkardı.

Denetmen ve müfettiş raporları..

İçişleri Bakanlığının kararı..

Yozgat belediyesindeki araştırma konusu yolsuz, kanunsuz, haksız icraatların bugüne kadar sadece ikisini netleştirdi.

Gerek bizim gazetemizin ve gerekse parantez dergisi yönetmeni Serhat Ünsal’ın sıkca ve aylarca gündeme getirdiği iddiaların sadece ikisi geç de olsa değerlendirildi.

Evet,Başer’in ve Belediyenin şaibeli icraatlarına geç de olsa yargı yolu açıldı.

“Geç”diyorum. Çünkü…

Serhat Ünsal’ın Yozgat Valiliğine 2007’nin Ocak ayında yaptığı başvuru ile ilgili Defterdarlık denetmenlerinin hazırladığı soruşturma raporu Ankaraya 26 Temmuz 2007 tarihinde ulaştırılabilmişti.

Yozgattaki devlet, Yozgat belediyesi hakkındaki neşriyatımızı 2 yıldanberi görmezlikten gelmişti.

Başkentte varolan devlet, iddiaların ciddiyetini ve vahametini idrak etmiş olmalı ki,Yozgatta uzun bir süre görmezlikten gelinen ve incelenmesi de 7 ayda ikmal edilebilen Yozgat Belediyesi dosyasının soruşturmasını süratle tamamladı.

İçişleri Bakanlığı, Başmüfettişin Yozgat’ta Ağustos ayı içerisinde 10 günde bitirdiği dosyanın soruşturmasını 10 Eylül’de karara bağladı.

Yozgat Belediyesinde olup bitenler ve ortaya atılan iddialar..

Savsaklanacak türden olmadığı için İçişleri Bakanlığınca hızla hem de 44 günde soruşturulup karara bağlandı.

Üzeri örtülecek türden icraatlar olmadığı için de başta Belediye Başkanı Yusuf Başer olmak üzere 22 belediye meclisi üyesi ile 9 Belediye bürokratınının yargılanması öngörüldü.

Sözün özü; Yozgat Belediyesinde şaibeleri icraatların müsebbipleri ile Başer’in yanlış dualarına ‘amin’ diyenlerin ve parmak kaldıranların yargılanmalarına karar verildi.

¨ ¨ ¨

İçişleri Bakanlığının soruşturma kararını bugün gazetemizin manşetinde yayınlıyoruz.

Haberde gördüğünüz gibi,İçişleri bakanlığı 2 konuda Yozgat belediyesinin kanunsuz ve yolsuz icraatını belirlemiş bulunuyor.

Bunlardan ilki, Yozgat’ın Yukarı Nohutlu mahallesi fuar alanı karşısındaki mıntıkada Belediyece gerçekleştirilen imar tadilatının imar kanununa aykırı olarak yapıldığı..

İkincisi, Eskipazar mahallesi Çemsan mıntıkasında 18.madde uygulaması ile vakıflar, hazine ve özel şahısların mağduriyetine sebep verildiği ve bazı şahıslara rant sağlayacak şekilde arsa düzenlemeleri yapıldığı..

Belgelerle saptanmış durumda..

Dahası vakıf arazisiyle ilgili yolsuzluk işlemleri sırasında askıya çıkarılmayan Belediye encümen kararlarının askıya çıkarılmış gibi gösterilerek kanunların suç saydığı işlerin dahi yapıldığı tesbit edilmiş…

¨ ¨ ¨

İçişleri Bakanlığının soruşturma kararında yer alan tesbitler, Yozgat Belediyesinde gerçekleştirilen kanunsuz ,yolsuz ve sahte işlemlere varan icraatların geçen yazımda ifade ettiğim gibi , Belediyeyi tam bir çiftçlik zihniyeti ile nasıl idare edildiğinin somut göstergeleridir.

Yozgat Belediyesinde bu dönem yapılan işler, Belediyeyi çiftçlik gibi yönetme zihniyetinden öte cesareti de gerektiren işlerdendir.

Demek ki ; Yozgat’ta bazı yandaşlarının Yusuf Başer’i saat kulesine yazıp astıkları bez pankartla cümle aleme ‘Cesur yürekli başkan’ diye tanıtmalarının bir sebeb-i hikmeti varmış.

İçişleri Bakanlığının soruşturma kararı, bana sayın Yusuf Başer’in ne kadar cesur yürekli bir başkan olduğunu bir kere daha hatırlattı.

¨ ¨ ¨

Evet, Başer ve ekibi için bu aşamada 2 hususta yargı süreci başlamış bulunuyor. Yakında başka iddialar ve dosyalar da soruşturulacak.

Danıştaya yapılan itirazlar bir sonuç vermezse Başer ve ekibi Adaletin huzurunda hesap verecekler.

Tüyü bitmedik yetimin hakkını korumayan veya suistimal edenler, yaptıkları yanlış işlerin bedelini ödeyecekler.

Tabii bu arada bilmeden ya da farkında olmadan başkanın ‘gül’ hatırı için yanlış icraatlarına parmak kaldıran Belediye Meclisi üyeleri ile geçimi uğruna Başkanın yanlış dualarına ‘amin’ demek zorunda kalan Belediye bürokratları da belki hak etmedikleri bir takım cezalara muhatap olacaklar..

Bir kenti yönetmenin temel şartı Hak’tan ve Adalet’ten yana olmaktan , Hukuku kavramaktan, yasaları, yönetmelikleri bilmekten ve vatandaşlar asında ayırımcılık yapmamaktan geçer.

‘Nasıl olsa iktidar benim iktidarım. Bu kentte Hak, Adalet, hukuk,yasa ve yönetmelikler benim algıladıklarımdan ve uyguladıklarımdan ibarettir’ mantığı ve ‘Belediye benim çiftçliğimdir.İstediğim gibi yönetirim’ zihniyeti sadece bu kente ve bu kentin insanlarına değil, aynı zaman bu zihniyetin sahibine de ağır bedeller ödetir..

Nasıl mı ?

Önce bu ülkenin sağduyu ve vicdan sahibi denetmenleri ve müfettişleri sizin kanunsuz ve yolsuz işlerinizi örtmez.

Sonra, yaptığınız yanlış işler kapatılmayacak, rafa kaldırılmayacak,ertelenemeyecek türden ise sizin iktidarınız,sizin iktidarınızın İçişleri Bakanı sayın Beşir Atalay bile sizi korumaz, koruyamaz, kollayamaz ve sizi yargılanmak üzere yargıya sevkeder.

Danıştay..

Bölge İdare Mahkemeleri.. derken

Bir de bakarsınız ki üç ay sonra Ağır Cezada yargılanıyor olabilirsiniz.

Onun için sayın Başer’e demek istiyorum ki;

Artık şu bizim Yozgat Belediyesini malum zihniyetinizle değil hakka, hukuka ve yasalara riayet ederek yönetiniz.

Belediye Meclisimizin üyelerine de diyorum ki;

Artık, siz de Başkanınınızın yanlış kararlarını onaylamayın, aksine yanlışlarını düzeltin. 100 trilyon TL borcu bulunan ve Belediyenin daha fazla borç batağına sürüklenmesine yol açan icraatlara lütfen daha fazla seyirci kalmayın..

Aksi halde yanlış icraatları onaylamanın sonucuna katlanmak zorunda kalırsınız.

Yani, Başer’in narına ayrıca siz de yanarsınız..Tarih : 08.11.2007
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ