Nesrin MASARİFOĞLU

IŞIK

Teknopark’dan sonra Tekmer de kurulmalı

Yıllar önce Yozgat’ta bağımsız Üniversite istediğimiz zaman şu kadar öğrenci gelir şu kadar para harcar, ekonomi canlanır türünden hesaplar yapardık.
Ben ona ilaveten 2006 yılında Üniversitenin kurulduğu günlerde Yozgat Gazetesi’nde ki yazımda aynen “Yozgat sanayisinde ve tarımında bilim teknolojilerinin kullanılmasına ön ayak olarak, iş ve hizmet sektörüne de çok büyük katkıları olacağı, Yozgat piyasasını ekonomik anlamda da canlandıracağı aşikârdır.”demiştim.
Ama her nedense Üniversite Akademik Kadrosunun küçük ve orta ölçekli işletmelere yapacakları teknolojik katkı ile onları dünya ile rekabet edilebilir noktaya taşıyabilecekleri üzerinde fazlaca ve ısrarla durmamıştık.
Şimdilerde de TEKNOPARK kurulması ile ilgili önemli bir haber üzerinde fazlaca durmadığımız gibi.
Kaldı ki bizden önce TEKNOPARK kurulması konusunda icazet alan 50 tane il ve Üniversitenin büyük bir kısmı harıl harıl alt yapılarını tamamlayıp gerekli maddi destekleri alarak bilgi ve teknolojik programlarını pazarlamaya başladılar bile. Bunlardan biride Malatya İnönü Üniversitesi.
Bu konuda yeni kurulan bir Üniversite olarak yine de geç kalmadık. TEKNOPARK kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulundan geçen hafta onay aldık. Alt yapıda hızla ilerliyor.
Bu konuda gayret gösteren Bozok Üniversitesi Rektörümüz Sayın Tamer Uçar beyefendiyi, Siyasilerimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum.
Sayın Rektör; Akademik Kadronun bilimsel bilgi birikimlerini ticarete dönüştürürken, ileri teknolojinin sınırlarının zorlanmasının yanı sıra Üniversitenin alt yapı imkânlarını ile akademik kadro, son sınıf veya mezun öğrenci potansiyellerinden işletmelerin istifadesine imkân sağlamanın yolunu açmış bulunmaktadır. Hele AR-GE projelerinde yer alacak olanların beşeri sermayesini artıracaklarını da düşünürsek. Tüm bunlar Yozgat ve ülke ekonomisine büyük yarar sağlayacaktır.
TEKNOPARKLARDA yer alacak işletmeler yeterli sermayenin büyük bir kısmını hibe şeklinde alırken vergi indirimi ve primlerde ki ayrıcalıklar nedeniyle kolayca kurulabilecekler. Böylece yeterli bilgi ve proje birikimi olan fakat yeterli sermayesi olmayan aynı zamanda kendi adına işletme kurması yasak olan Üniversite Hocalarının işi kolaylaşacak, onların bilgi birikimleri projeleri ülke ekonomisine hızlı bir şekilde katma değer olarak dönecektir.
Adına ister TEKNOPARK ister TEKNOKENT veya Teknoloji Üretme Merkezleri deyin ama bundan sonraki ilk adım BOZOK Üniversitesi bünyesinde KOSGEB, YTSO, BOZOK ÜNİVERSİTESİ ve TEKNOPARK işbirliği ile en kısa zamanda; Teknoloji Geliştirme Merkezini kısaca TEKMER’i kurmak olmalıdır. TEKMER orta ölçekli işletmeleri tarafından yapılan AR-GE Projelerinin desteklenmesi, yeni ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirmesi, AR-GE bilincinin oluşturulması, kalite ve verimliliğin artırılması yönündeki çalışmalara yardımcı olan merkezlerdir. Hele TEKMER ile KOSGEB arasında protokol varsa o zaman teknoloji işletmeleri sermayelerinin büyük bir kısmını hibe olarak alırlar. Bunun için önce TEKMER i kurmak lazım. TEKMER i kurmakla da iş bitmiyor ardından nitelikli proje üretecek nitelikli kadrolar gerekiyor ki madem TEKNOKENT kuruldu bu potansiyele sahip hocalarımız var demektir.
Bayram tadında bir yazı dedim. Bugün teknoloji üreten pazarlayan, çeşitli yazılım programları ile sektörleri ellerinde tutan kısaca teknolojide üst sınırı yakalamış ülkeler ile teknolojiden bihaber ülkelerin hali malum.
Ama şunu da unutmamak lazım TEKNOPARK kararı çıktı iş bitmiyor.50 tane Üniversitede kuruldu ama 36’sı işliyor. Diğerleri kâğıt üzerinde kaldı. Üniversite hocalarımıza, Sanayicilerimize, Odalarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Üniversite hocalarımızın projeleri, nerdeyse tamamı devlet sübvansiyonu ile desteklenecek. Hem ülke hem de kendileri kazanacaklar. Böylece kullanılabilir, geliştirilebilir, uygulanabilir bilginin bir ederi olacak. Ve bizde bundan böyle onun takipçisi olacağız.
Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar; sağlık, afiyet ve huzurla nice bayramlara ulaşmanızı dilerim…

07.08.2013
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ