Mustafa TOPALOĞLU

HASBİHAL

mustafatmatpl@hotmail.com

BABA MALI

Mestoğon Ahmet, Ahmet Kalkan. Rahmetlinin bir de lakabı vardı: Taslama. Neden bu lakap takılmış? Bilmem. Baktım sözlüklere. Taslamak; gözetlemek, gizlice izlemek mânâsına geliyor. Bizim Oğulcuk’ta gizlice takip etmeye “kişiflemek” derler. Taslamaktan taslama. İzlenen,gözlenen, kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermeye çalışan...Bilgiçlik taslama gibi.
Mestoğon Ahmet’in oğlu Mustafa, gıyabında Taslama’nın Mısdafa bilinir. Ya da baba yadigarı adıyla Taslama. Dışardan biri gelse Oğulcuk’a. Mustafa Kalkan’ı sorsa muhatabı düşünür bir süre. Mustafa Kalkan kim?.. Halbuki “Taslama’nın evi nirde?” sorusu anında yanıtlanır.
Mustafa Kalkan, Yazıçepni’den evlendi. Oğulcuk gelininin adı Fatma. Fatma gelin sessiz, kendi halinde, hanım hanımcık. Yeni yuvasına çabuk ısındı. Uyumlu bir evlilik. Geçimsizlik asla onların mekanına uğramadı.
Fatma gelinin babası öldü. Ölüm hak,miras helal. Fatma bir kazan istedi, bakır bir kazan. Baba evinden hatıra diye saklayacak. Baba malı ne de olsa... Kardeşleri vermedi:
-Gayseri’de çok. Para virip alın, paranız mı yok, dediler.
Bunu belledi Fatma kadın. Gün oldu babadan kalma bir tarla satılacak. Satışın yapılması için Fatma’nın da imzası gerek. Kardeşi Recep geldi Oğulcuk’a. İmza istedi bacısından. Fatma kızdı:
-Bana bi gazanı virmediniz. Ben de imza virmem.
Taslama kaynını dışarı çağırdı:
-Sen merak itme. Ben imzayı alırım.
Birkaç gün sonra eşi Fatma’ya dedi ki Taslama’nın Mısdafa:
-Gız! Yarin Buvaziyan’a gidek. Gubre alacağak. Senin de imzan ilazım.
Gittiler Boğazlıyan’a. Taslama, Noterden vekaletini aldı Fatma'nın . Yazıçepni’deki tarla satıldı. Fatma kadın huylandı:
-Anşe bacımı bi arayın bakıyım. Onun haberi var mı, dedi.
O da imzalamış. Hem de Fatma’nın imzaladığını öğrendikten sonra:
-Nöorüyüm bacım sen imzalamışsın. Ben de imzaladım.Eğar sen imzalamasan ben de imzalamazdım, dedi Ayşe kadın.
O zaman anladı Fatma nasıl bir oyuna getirildiğini.
O yıl harman zamanı Fatma geline bir galosor (römork) buğday verdi kardeşleri. Taslama, oğlu Mehmet’e dedi ki:
-Bak oğlum. Yaccebni’den buğdayı yükle galosora. Yöhmür’den Börelen (Belören)’e geç. Cami yapılıyo Böleren’e. Dedeyin hayrına buğdayı oraya teslim it, gel.
Mehmet geldi Yazıçepni’ye. Buğdayı yükledi. Yöhmür’den Belören’e geçti. Buğdayı dedesinin hayrına camiye teslim etti.

25.01.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ