YOZGAT TİCARET BORSASINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI

YOZGAT TİCARET BORSASINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI

YOZGAT TİCARET BORSASI TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

 

SIRA NO

İL

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PAFTA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ(m2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Yozgat

Aşağı Nohutlu Mahallesi

Daire(1.kat)

278

-

6

178

Mesken

350.000,00

10.500

11.06.2020

15.00

2

Yozgat

Aşağı Nohutlu Mahallesi

Daire(2.kat)

278

-

6

178

Mesken

300.000,00

9.000

11.06.2020

15.00

3

Yozgat

Aşağı Nohutlu Mahallesi

Daire(3.kat)

278

-

6

178

Mesken

250.000,00

7.500

11.06.2020

15.00

4

Yozgat

Azizli Bağları Mahallesi

Pekmez Toprağı

Tarla

107

İ33B21C/İ33B21D

2

15.400

Tarla

350.000,00

10.500

11.06.2020

15.00

Mülkiyeti kurumumuza ait Yozgat ili Merkez ilçesi Aşağı Nohutlu Mahallesinde kain tapunun 278 ada 6 parseline kayıtlı 178 m2 yüz ölçümünde 3 adet daire (1.,2. Ve 3 kat) ile mülkiyeti kurumumuza ait Yozgat ili Merkez ilçesi Azizli Bağları Mahallesi Köyü Pekmez Toprağı Mevkiindeki kain tapunun 107 ada 2 parseline kayıtlı 15.400 m2 yüz ölçümünde tarla kapalı zarf usulü ihale yöntemi ile satışı yapılacaktır.

İdarenin Adı: Yozgat Ticaret Borsası

Adresi: Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat Ticaret Borsası Binası

Telefon Numarası: 0 354 212 96 77

Mail Adresi: yozgattb@tobb.org.tr

İhalenin Yapılacağı Yer: Ticaret Borsası Binası

Teklif Zarfı Teslimi İçin Son Tarihi ve Saat:11.06.2020-14.00

Teklif Zarfı Teslim Adresi: Yozgat Ticaret Borsası

İhale Usulü: Kapalı Zarf

Teklifin Değerlendirileceği Tarih ve Saat:11.06.2020-15.00

Geçici Teminat Miktarının Yatırılacağı Banka/Hesap: Halk Bankası Yozgat Şubesi/ TR05 0001 2009 7850 0016 0000 25

İhaleye Katılım Koşulları ve Talep Edilen Belgeler:

*Türkiye Cumhuriyeti Nufüs Kartı(Nüfus Cüzdanı)

*Tüzel kişiler için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin belgeler

*Geçici Teminat bedeli tahmini bedelin %3’üdür.

*Teklif ile birlikte geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuz

*Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Yozgat Ticaret Borsası serbesttir.

*Dairelerin teslimi Ticaret Borsasının yeni binaya taşınması sonrası olacaktır. 

01/06/2020 21:04
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ