Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ZAMANI İYİ OKUMAK

Zaman: An, devir, müddet, vakit, mevsim, mehil… manalarına gelen , eşyanın boyutlarından biri olan ve tarihin, üzerine kaydedildiği somut olmayan bir varlığın adıdır.

Zaman, içerisinde vukua gelen pek çok şeyi yenilediği gibi, pek çok varlığın da eskiyerek, çürüyüp ölmesine sebep teşkil eden manevî bir şerittir.

Zaman, düz bir çizgi üzerinde gitmediği için tarihî olayların ve tecrübelerin ders ve ibret alınacağı büyük bir bilgin ve müfessirdir.

İşte, bu zamanı iyi okuyanlar, tarih boyunca onunla yarışmış, ders ve ibret almış ve onun getirdiği her bir yeniliği hayatına tatbik etmiş ve çağ açarak çağ kapatmıştır.Zamanı iyi okuyamayanlar, yeniliğe gözlerini kapayanlar veya miyopluğunun farkına varamayanlar da yerinde saymış (statüko yanlıları) ve tarihin dehlizlerinde bir müddet iniltileri gelse de unutulup gitmişlerdir.

Zamanın en önemli özelliği de değişmeğe ve gelişmeğe olan etkisidir.Evet, bu değişme ve gelişme açısından diğer varlıkları şimdilik bir tarafa bırakıp insan dediğimiz; her daim canlı, hareketli ve hedefine ulaşmak için bir gayretin içinde olan bir varlık üzerinde duralım.

İnsan, hem biyolojik yapısı itibariyle ve hem de işgal ettiği mekan itibariyle devamlı bir surette değişim ve gelişim göstermektedir.Altı yılda bir, insan vücudundaki bütün hücreler yenilenirken, işgal ettiği mekanlar da daima değişmektedir.Yani, varlık olarak bir şahsiyet kazandığından itibaren hiçbir saniye aynı yerde kalmamaktadır, zira zamanın kuşatması altına girmiştir.

Buraya kadar ifade etmeğe çalıştığımız husus fıtrat (yaratılış) kanunudur.Yani, bir sürüngen kabuğunu, bir kuş tüylerini nasıl yeniliyorsa, insanın da hücreleri yenilenmektedir.

Buradan hareketle, bir takım sosyal organizmalar ve organizasyonlar, yani kurumlar ve teşekküller de hücrelerini yenilemek zorundadırlar.Özellikle “Siyasî Partiler” bu hususta daha da bir gayretin içinde olmalıdırlar.Ben bu partinin kurucusuyum, benden vazgeçemezsiniz, ben yoksam parti de yok… gibi bir takım iddialar; yeniliğe, yeni nesle ve zamana karşı saygısızlığın bir ifadesidir.

Kanaatim o ki: Başbakanımız Sn.R.T.Erdoğan’ın parti tüzüğündeki üç dönem ısrarı, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş’u partiye daveti ve bazı hücre yenilenmelerine yönelik tasarrufları zamanı iyi okumasının sonucudur.Umarım bu davranış; diğer partilere, partililere ve demokratik kitle örgütlerine de ders olur.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ