Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ZALİME ZULMÜNÜN CEZASINI VERMEKTE ADALETTİR

Konuya girmeden önce bazı terim ve tabirlerin manasını nazara vermek gerekiyor. Bunlardan;

Adalet:Her hak sahibine hakkını vermek, zulmetmemek, haksızları terbiye etmek ve suçluya da suçunun karşılığı olan cezayı vermek manalarına gelmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılması için buradan hareketle ilm-i kelamın konularından olan ve Cenab-ı Hakk’ın eşyadaki tecelli ve tasarruflarının arka planındaki iki esmasının da manalarını burada göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Bunlardan;

Cemal: Güzellik, hayır, mükemmellik, hüsün ve Cenab-ı Hakk’ın;lütuf ve ihsanıyla, in’am ve ihsanıyla mahlukatta tecellisi demektir.

Celal: Büyüklük, azamet, hiddetlilik ve Cenab-ı Hakk’ın kahrının ve azametinin tecellisidir.

Bu sıfatların değişik alemlerdeki tecellisine baktığımızda: Birisinde lütuf, diğerinde kahır.. Birinde hüsün, diğerinde heybet.. Birinde tezyin, diğerinde tenzih.. Birinde Cennet, diğerinde Cehennem.. Birinde emir, diğerinde nehiy.. Birinde tergib(teşvik), diğerinde terhip(sakındırma).. Birinde ümit, diğerinde korku..

Evet bu iki sıfatın tecellisiyle; hem kainatın dengesi ve hem de şu dünyada insan hayatının dengesi temin edilmiş olmaktadır.

Yani, şu alemdeki eşya arasında ve insanlar arasındaki muvazeneyi temin eden, müspet ve menfi yönüyle, artısıyla eksisiyle, külli icraat Cemaliyle ve Celaliyle Cenab-ı Hakk’a aittir.

Halife-i arz olan insanların da şu dünyada insanca yaşamaları için bu muvazeneyi göz önünde tutmaları gerekmektedir. Sözü esasen şuraya getirmek istiyorum:

Bir saltanat, bir idare ve bir yönetim raiyetine şefkatle, rıfk ile muamele ederken aynı zamanda, onlara layık olduğu cezayı da vermelidir.Yoksa, bu devlet tek taraflı hareket ederek, zalimlere devamlı taviz verirse haklı ve masum çoğunluğun hukuku zail olur.

Yani, şefkatli bir anne gibi; bir eliyle cemalinin gereği olan sırtını okşarken, diğer eliyle de terbiye maksadıyla poposuna celalle vurması gerekmektedir.

Yani, bütün buna rağmen konuyu anlamayanlar için daha açık bir ifadeyle şunu belirteyim:Sen huzur-u umumiyi boz, ama görevi emniyet-i umumiyi temin etmek olan polise aksesuar görevi ver…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ