Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ZALİM ALLAH’IN KILICIDIR

“Zalim Allah’ın kılıcıdır. Onunla intikam alır, sonra ondan da intikamını alır.”
(Hadisi Şerif)
Biz olayları değerlendirirken onların zahirine bakıp, neredeyse kalbimizi ve vicdanımızı parçalayacak derecede üzülüyoruz. Ama hadiselerin bir de arkasına nüfuz edip tahlil ettiğimizde, her şeyin yerli yerinde ve kaderin müsadesi istikametinde cereyan ettiğini görüyoruz.
Şu İran meselesine gelecek olursak; oradaki kaosu şimdilik devrim muhafızları, ABD ve İsrail’in planı olduğunu îşaa ederek durdurdular. Yani İran halkına ölümü gösterip onları sıtmaya razı ettiler. Böylece Pars milletinin milliyetçilik damarını tahrik ederek olayları şimdilik yatıştırmış gibi oldular.
Ama bu pansuman nereye ve ne zamana kadar sürecek?
Ortadoğu’daki İslam ülkelerinin bir kaçı müstesna, büyük çoğunluğunun başındaki liderler, biraz bitleri kanlandımı derhal maceraya atılırlar. Halkın rahatı ve mutluluğu onlar için önemli değildir. Onlar sadece egolarını tatmin etsinler yeter. Humeyni, Saddam, Esed vd. Hepsi bu karakterde olan insanlardı. Batı’nın da tam istediği rolü oynayacak aktörlerdi bunlar. Zaten Batı, gayri meşru veledi olan İsrail’in etrafında (Arz-ı Mev’ud), ona tehlike arzeden büyük ve güçlü ülke istemiyordu. Çörçil onlar hakkında: “Büyüdükçe budayın, kurudukça sulayın” diyordu.
Çok uzağa gitmeye gerek yok. Yakın tarihe baktığımızda İran çılgınca silahlanmaya başladı. On sene süren Iak Savaşından ders almamıştı. Nükleer silah üreteceğim diye bir taraftan teknoloji transferine girişti ve bu suretle; Rusya, Fransa va Almanya’ya dünyanın parasını aktardı. Bir taraftan “Şii-Hilal” projesiyle de; Türkiye’nin güneyinden, Irak, Suriye ve Lübnan’a, diğer taraftan da; Kuveyt, Bahreyn, Umman, Yemen ve Kuzey Afrika’ya uzanan bir yelpazede faaliyet göstermeye başladı.
Bugün Ortadoğu’da bütün Şii grupları kendi etrafında toplamış olan Kudüs Gücü ve onun başındaki adam Kasım Süleymanî, İran’da ayrı ve çok çok önemli bir güce sahiptir. İran devletinin belkide bütçesinin yarıya yakını bunun kontrolü altındadır.
Son zamanlarda, kişi başına düşen milli geliri otuz bin dolardan on sekiz bin dolara gerileyen ve deprem vasıtasıyla görüntüleri dünya medyasında yer alan halkın iskan ettiği yerlere bakınca, İran’ın başındaki belanın sorumlularını artık İran halkı da anlamış durumdadır. Nereye kadar bu hakikat gizli kalabilir?
Bir taraftan Sünnî- Dünyasına, bir taraftan da güya Batı’ya meydan okuyan yönetici sınıfı (Ruhanî Liderler) akıllarını başlarına almalıdırlar. Çevresinde özellikle Türkiye gibi; samimî, ciddî, fedakar ve vefadar ülkelerle samimî dostluğunu pekiştirmelidir. Yoksa halkına zulmeden zalimlere Allah bir başka zalimi musallat eder ve Kader de adalet eder. Bu arada masum ve mazlumlar da eziyet görür, ama onların mükafâtı ise ebedî saadettedir.

17.01.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ