Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

(Zafer Haftası Münasebetiyle) FETİH RUHU

“Biz sana ap açık bir fetih yolu açtık. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve dos doğru yola iletsin. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.” (Fetih:1-3)

Muhterem Müslümanlar!

Kâinatta mevcut olan her şeyde, yani zerreden şemse, mikroptan gergedana kadar her bir varlıkta; bir gelişme, bir terakki, bir yenilenme ve kendilerine takdir edilen en yüksek makama doğru bir gayret ve bir heyecan müşahade edilmektedir.

Meseleyi zıddıyla ifade edecek olursak; mahlukattaki tekasül, yerinde sayma, hareketsizlik ve durgunluk onun ademidir veya o varlığın yok olmağa namzet olduğunun bir işaretidir.

İnsanın gözüyle gördüğü ve kalbiyle tattığı bir hakikati başkalarıyla paylaşması, onun fıtratının gereğidir. Bu hakikatin tezahürünü milletimizin tarihinde de pekala görmekteyiz.

İslamiyet’in güzelliğini, hak ve hakikatin faziletini, kâinatta tasarruf eden tek ve yekta Yüce bir Yaratıcının kudretini bütün zerratı ile tasdik ve iz’an eden ecdadımız; o fıtrî kudret ve heyecanıyla bu tevhid hakikatini bütün kâinata ilan etmek için âdeta yediden yetmişe seferber olmuşlardır. İşte bu sırdandır ki, 26 Ağustos 1071’de Anadolu’ya İslamın yerleşmesi için Malazgirt kapısını açan Sultan Alparslan’a, kırkıncı müslüman olan Hz. Ömer’in ruhaniyeti ulvî bir hedef gösteriyordu.

Yine Allah Rasulü (sav) de, asırlar öncesinden 1453’te Fatih Sultan Mehmed’in o “Fetih Ruhunu” ihtizaza getiriyordu. Aynı ruh; Viyana’ya kadar gidip, İ’layı Kelimetullahı kalblere yerleştirip, Allahtan başka mabut ittihaz edilen her şeyi ortadan kaldırarak tevhid hakikatini yerleştirirken, insanı da layık olduğu makama yükseltiyordu. Kölelik ve esarete karşı bir cihad açılmıştı.Bu mücadele, din ve vicdan hürriyetini temin etmek içindi. Bu gayret ve bu ruh halife-i arz olan insanın, bu arzda insanca yaşamasını temin etmek içindi.

Bu ruhu anlayamayan batı, kendi mizaç ve karakterlerindeki sömürgeci zihniyetle bu milletin; bu sahadaki samimiyetle, Rıza-i İlahi için, İ’layı Kelimetullah için top yekün gayretlerini istilâ olarak gösterip bu Aziz Millete iftira etmişlerdir.

Bu hafta münasebetiyle başta nefsimize karşı, bu ruhu Cenabı Hak bizlerde tevâli ve devam ettirsin, inşallah.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ