Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

YURTTA SULH KONSEYİNİN ÇAĞRIŞIMLARI

Başlıktaki kavram; bu ülkede, 15 Temmuz 2016 günü, gece yarısı TRT spikeri vasıtasıyla okutulmaya çalışılan bir hezeyandan ibaret olup, söz konusu katil sürülerinin güya amacı bu ülkede; sulh, sükûn ve istikrarı sağlamaya yönelik bir hareketti. Bu güruhun esas niyeti, kırk yıllık bir emeğini mahsulünü toplamak ve sözüm ona kainat imamını Ankara’ya getirip halife ilan ettikten sonra, diğer İslam ülkelerini de “Haçlı-Siyonist” lokomotifine birer vagon yapmak..evet bunların nihaî gayesi bundan ibaretti. Yurtta sulh öyle mi? Bir taraftan Güney sınırlarımızı boşaltıp; PKK, PYD ve YPG’ ye alan açarak yer göstereceksiniz.. bir taraftan İncirlik Üssünü takviye edeceksiniz ve NATO ile iletişim ağları kurup bu ülkeyi işgal etmeye çalışarak; TBMM’ni, Özel Kuvvetleri, MİT’i, Emniyeti, Cumhurbaşkanlığını ve Sivil halkı bombalayacaksınız ve ondan sonra da bu yurt ayakta kalırsa, sulh ve sükun ilan edeceksiniz! Siz herkesi kendiniz gibi; kör, sersem ve aptal mı sanıyorsunuz? Dahası siz; aklını, iradesini ve bütün manevî şahsiyetinizi bir haine teslim eden hıyanet şebekesinden ibaret birer robotlar topluluğu olduğunuzu ispat ettiniz. Artık yeter! Bu millet uyandı. Dostunu, düşmanını tanıdı. Yıllarca ihmal ettiği değerleriyle ve kardeşleriyle yeniden tanıştı ve ayağa kalktı. Bırakın sürünmeyi ve emeklemeyi, bu millet ayağa kalkar kalkmaz koşmaya başladı. İçeride, bizi biz yapan değerlerimize ve yıllarca çiğnenen mukaddesatımıza hürmeti ele alıp; toplumdaki sevgi-saygı ve hoşgörü temelli ahlakî prensipleri yasal teminat altına alan bir irade bu memlekette iktidar oldu. Dahası; “Misak-ı Millî” sınırlarımızın ve dışındaki kardeşlerimizin farkına varan, hatta bütün masum ve mazlum insanların insanî talep ve hislerini hisseden bir irade, çok şükür iş başındadır. Bunu bilen ve bu ülkeyi yıllarca kontrol altında tutan insî ve cinnî şeytanlar ve bunlardan meydana gelen, fitne ve fesat şebekeleri derhal harekete geçtiler: Siz benim silahımla Kıbrıs’a çıkamazsınız diyen Johnson’dan tutun da, benim tankımı PKK’ya karşı kullanamazsınız diyen Merkel’in, “Fırat Kalkanı” harekâtıyla ağzı açık kaldı. Hatta içerideki hain maşaları da bu olaya “mal-mal” baktılar! Evet, şimdi koşma vakti. Haydi Türkiye! Afrika’daki mazlum halkın hukukunu korumaya Somali’deki üs yetmez. Katar’a, Amerikan üssünden daha büyük bir üs gerekiyor. Başika’ya daha da büyüğü. Kıbrıs’a daha çok asker göndermek suretiyle bunların anladığı dilden konuşmak mecburiyetindeyiz. İngiliz’in, Agritur ve Dikelya’daki askeri varlığı devam edecek, biz Kıbrıs’tan askerimizi çekeceğiz öyle mi? Sevsinler sizi! Bu arada bir Müslüman olarak, KUDÜS’Ü asla unutamayız. Bununla birlikte, içerideki gayri millî maşa ve borazanları da susturmak gerekiyor. Zira Allah korusun! Bu ülke bunlara kalsa, bu ülkeyi Ankara’ya hapsedip; O’nun da anahtarını FET֒ye teslim etmek isteyeceklerdir. Ama “Kaderi İlahî”, bu milletin iradesiyle bu hainane planı boşa çıkarmıştır.

25.07.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ