Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

(Yeşilay Haftası münasebetiyle) İNSANCA YAŞAMAK

‘Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet için çekilen zarlar hep şeytanın işinden birer pisliktir; ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şüphesiz şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz, değil mi?’ (Maide: 90-91)

Hazreti Adem’den ( as). Hazreti Muhammed’e (asm) kadar gelen bütün ilahi hükümlerde bir takım prensipler vardır ki onlar da; nefsi korumak, nesli korumak, aileyi korumak ve kısaca insani değerleri korumak vesilesiyle insanca yaşamaktır.

Mahlukatın en şereflisi ve en mükerremi insandır. İnsanın da insan olmasının en önemli özelliği, akıl, fikir, şuur ve irade sahibi olmasıdır. İnsanı diğer mahlukata hakim kılan bu duygularıdır. Bu duygularını yaratılışına uygun bir istikamette korumak ve geliştirmek de insanın en önemli vazifesidir.

Ve yine kainatın her unsurundan istifade etmek insan için helal ve mubah kılınmıştır. Esasen kainat, insan için yaratılmıştır.

Bununla beraber şu kainatta bu kadar kesretli nimetler içinde bazı şeyler de vardır ki insan için yasaklanmıştır. Ve bu yasak da yine netice itibariyle insanın menfaati içindir.

İşte bu yasakların başında; sarhoşluk veren, insanın en önemli özelliği olan aklı izale eden, iradesini elinden alan , aileyi parçalayan ve toplum bünyesinde kapanması güç bir takım yaralar açan her türlü uyuşturucu maddeler gelmektedir.

İslam dininde: Bedeni korumak, sağlığına dikkat etmek, zararlı riyazetten kaçınmak, vücudu tahrip edecek şeylerden kaçınmak, iradeyi kuvvetlendirmek ve en önemlisi aklı, ilim ve irfanla aydınlatmak şahsi vazifelerin başında gelmektedir.

Bu sebeple, insanın gerek ferdi ve ailevi ve gerekse toplumsal hayatına zarar verecek her türlü zararlı maddeleri kullanması İslam dinince yasaklanmıştır. Ta ki insan, insana layık bir davranış sergilesin ve insanca bir hayat yaşasın. Böylece, aklını izale etmeden iradesini kuvvetlendirerek, tiryakilik gibi basit şeylerin esaretine girmeden hürriyetin lezzetiyle hayatını idame ettirsin.

28.02.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ