Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

YENİÇAĞ VE GÜNÜMÜZDE EŞİTLİK

Yeni Çağdaki asiller ve halk sınıfı yine eşitsizliği meydana getiriyordu. 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da eşitlik adına atılan çok büyük bir adımdır. Lakin ondokuzuncu asırda sanayinin gelişmesi yeniden eşitliği bozdu, sanayide çalışan işçi kesimi ile sermaye çevreleri arasında gelir bakımından büyük uçurum meydana geldi. Bu durumdan istifade eden Karl Marks, işçi kitlesini ihtilale hazırlayarak komünizmi getirdi. İnsanlar arasına kin ve nefreti sokarak, sermaye düşmanlığından yola çıktığı için, varlıkta değil yoklukta eşitlik ortaya çıktı. Aynı zamanda manevî ve ruhî değerleri inkâr ederek insana sadece madde gözüyle bakan komünizm, insanlığı tatmin etmekten çok uzak olduğu ancak denendikten sonra anlaşıldı.

Asrımızda ise; eşitliğe doğru büyük adımlar, hürriyetçi demokrasilerde atılmaktadır.

Eşitlik Fikrinin Doğuşundaki Sosyal Sebepler:

a-) 18. Yüzyıl yazarlarından J.J. Ruso, Volter ve Monteskiyu gibi yazarlar eşitlik fikrini bir insanlık davası haline getirdiler.

b-) İş bölümünün ilerlemesi sayesinde emek kutsal kabul edilip işçilerin de değerlerinin artmasına yol açtı.

c-) Kalabalık şehirlerde yaşayan insanların sosyal sınıfları bilinemediğinden kendilerine karşı aşırı saygı gösterilmeyerek sınıf arılıkları yavaş yavaş silinmiştir.

d-) Eskiden halk idarecilerini göremediklerinden hayalinde büyütüyorlardı. Demokrasi yönetimi bu hayalleri yıktı. Böylece yöneticilerin de kendilerinden farkı olmadığını anlayan halk, bunlara aşırı saygıyı bıraktı.

İSLAM DİNİNDE EŞİTLİK

1-) Bugünkü keşmekeşlik ve karışıklık iki önemli fikirden kaynaklanmaktadır:

a-) “Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne” fikrinin insanlar arasında yayılması…

b-) “Sen çalış ben yiyeyim,”fikrinin çoğu insanlarca benimsenmesidir. Bu iki sosyal hastalığı; İslam Dini, getirdiği prensiplerle ortadan kaldırmıştır. Birinci fikre karşı: “Zekât, sadaka ve yardımlaşmayı”emrederek… İkinci fikre karşı da: “Faiz, ihtikâr ve karaborsayı”yasaklayarak tedavi etmiştir.

2-) Namazda aynı safta, sınıf farkı gözetilmeden Allah’a kulluk vazifesinin ifası.

3-) Hac ibadetinde; cinsiyet, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin aynı kıyafetle aynı inancın gereğini yapanlar Allah katında eşitliğin nümûnesini göstermiş oluyorlar.

4-) Kur’anı Kerim, sık sık insanlığın Hz. Âdem’den ve O’nun da topraktan yaratıldığını bildirir ve insanlar arasında takvadan başka hiçbir farkın olmadığını ihtar eder.

5-) Peygamberimizin (asm) hadislerinde şu fikirlerin ağırlığını görüyoruz: “İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler.” “Arabın, Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur.”

06.04.2018
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ