Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

YENİ, YİNE, YENİDEN

Şu değişen dünyada hiçbir şey kararında kalmıyor. Her şey değişiyor. Kâinattaki bu hareketlilik zerreden şemse kadar her bir varlık ta aynen devam ediyor. İşte bu hareketlilik, yeniliği ve yenilenmeyi de beraberinde getiriyor.

İnsan vücudu, beyin hücreleri hariç yılda iki defa değişirken, dünya da döndüğü yere bir daha uğramıyor. Bu hareket içinde, insan her ne kadar içinde yaşadığı zamanı sabit ve durağan zannetse de, varlıklar içerisinde en hareketlisi insandır. Yani kısaca insan yolculuğu; ana rahmi, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve ölümle ebediyete doğru hızla yol almaktadır. İşte bu yolculuk esnasında ve insanın her bir devresinde başına gelen olaylar, onun kemaline ve olgunlaşmasına vesile olmaktadır.

İnsan hayatı yeknesak, düz bir çizgiden ibaret değildir. Hayatın inişli- çıkışlı ve engebeli merhaleleri vardır İşte bu sebepledir ki, insan hayatın zevkine varır, yaşadığını fark eder. Her şey zıddıyla bilinir. Karanlık olmazsa aydınlığın, soğuk olmazsa sıcağın kadrini ve kıymetini bilemeyiz. Hastalık olmazsa sıhhatin zevkini tadamayız. Bütün bu olumsuzluklar ve

İzafi değerler insan hayatının kemaline sebeptir.

Öyle ise insan, başına gelen her bir musibeti kötüye yormadan, bu da kadermiş demeden, ondan gerekli ibret ve dersi almak suretiyle olayları yeniden tahlil ederek ve hatasından gerekli dersi çıkararak işe yeniden başlamak mecburiyetindedir. İbni Arabî’nin dediği gibi “Kader gayrete âşıktır.”

İnsan, nisyandan geldiği için onda; unutkanlık, hata, nefsin tahrikiyle hırs vb. olumsuz davranışlar olacaktır, olması fıtratının gereğidir. Bundan dolayı aklı başında olan insan şunu düşünmelidir. Bakın: Bu can bu tende devam ediyor. Dünya yine dönüyor. Güneş yine doğdu, işte ömrümüzden 365 gün yine tükendi. Bizi terk edip giden zamanın levhasına iyi ve güzel bir takım şeyler nakşedememiş isek, yeni bir yılın başlangıcını fırsat telakki ederek; hayatımıza yeniden bir çekidüzen verip ciddi bir muhasebeye tabi tutmamız gerekmektedir. İşte bu hayatı bize veren, bir fırsat daha bahşediyor…

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ