Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Yalan ve zararları

‘Bilmediğin şeyin peşine takılma. Kulak olsun, göz olsun, kalb olsun, bunların hepsi muhakkak ki ondan mesuldür. ‘ (İsra: 36)

‘Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onu araştırın. Yoksa cahillik edip bir topluluğa kötülük eder, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz.’ (Hucurat: 6)

Muhterem Müslümanlar!

Müminin en büyük özelliği ve İslam’ın en güzel şiarı doğruluk olduğu gibi, bunun zıddı olan yalan da asla bir müminde bulunmaması gereken bir vasıftır.

İnsanı insanlıktan çıkaran, aileleri ve dostları parçalayan, toplumsal hayatı dinamitleyen, hatta devletlerin arasını bozan en büyük bozgunculuk vasıtası yalandır.

Bir Müslüman’ın her harekatı düzgün ve istikamet dairesinde olmalıdır. Hele hele ağzından çıkan sözün mutlaka doğru olması gerekir. Zira bu konuda Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)’in bizlere tavsiyesi: ‘Ya hayır söyle, ya da sus!’ olmuştur. Yine Müslüman’ın akıllı davranması, her duyduğu söze anında tepki vermemesi hususunda bizi ikaz eden Allah Rasulü (sav) : ‘Her duyduğunu söylemesi, kişiye yalan olarak yeter,’ buyurmuşlardır.

Yine başka bir hadislerinde Allah Rasulü (sav): ‘Yalanlar içinde en büyük yalan, rüyasında görmediği bir şeyi gördüm diye gözlerine yalan isnat etmektir,’ diye ifade etmişlerdir.

Doğruluğu, dürüstlüğü ve istikameti şiar edinen bir mümin hayatı pahasına da olsa asla yalana itibar etmez ve etmemelidir. Zira yalan,; küfrün esasıdır. Kudret-i İlahiye’yi inkardır. Hikmet ve adalete zıttır. Ahlak-ı Aliye’yi tahrip eden, Alem-i İnsaniyet’i fesada veren yalandır. Müseylimet’ül Kezzabı (yalancı peygamber) aleme rezil ve rüsva eden yalandır.

Yalanın bir mümine yakışmayan bir sıfat olduğunu bilip bu konuda aklıma ve kulağıma her şeyi titiz bir şekilde incelemeden, araştırmadan o konuda bir şeyler söylemek uygun değildir. Her şeyde olduğu gibi, sözlerimizde de Sırat-ı Müstakimden ayrılmamamız gerekmektedir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ