Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Umre Seyahati-5

Bugün Cuma, ayrı bir feyzi ve bereketi var. Belli bir saatten sonra kapıları kapattıkları için, zaten genişleme çalışmaları da devam ettiğinden biraz erkenden gidip uygun bir mekanda yerlerimizi alıyoruz.

Kabe İmamı, uhuvvet (İslam Kardeşliği) konusunda çok kapsamlı bir hutbe irad ediyor. Arkasından da külli bir dua. İnşaallah Rahmet-i Rahmana açılan bu eller boş çevrilmez.

Namazdan sonra Müezzin Mahfilinin altında bazı dostlarla bir araya geliyoruz. Ömer Özdemir, Seyit Şahbaz, Abdullah Kaplan ve Ali Ateş. Onlarla da selam gönderen ve dua bekleyenleri de zikrederek Kabe karşısında küllî bir dua ediyoruz. Bu arada Ali Ateş, dostumuz Doğan Özmen Hocanın yeni vefat eden muhtereme eşlerine özel bir dua istiyor. Biz de Kabe karşısında o mübarek hanıma ismen dua ediyoruz.

Namazı beklerken yanımdaki Libyalı Cuma ile tanışıyoruz. O, Recep Tayyip Erdoğan’ın kahramanlığından bahsediyor, ben de Libya’nın milli kahramanı Ömer Muhtar’dan söz ediyorum. İttihadı İslam’ın gerçekleşmesine ortaklaşa dua ediyoruz. Yine bir başkasıyla Ali Ateş bizi tanıştırıyor. Filistin’li Hacı Yusuf. Biraz Arapça ve bir miktar da İngilizce sohbet ediyoruz. Alem-i İslam’ın istikbali ile ilgili konuları tartışıyoruz. Ben O’na Bediüzzamanın Camii Emevi’deki hutbesinde verdiği müjdelerden söz ediyorum. İslam Birliğinin istikbalde mutlaka gerçekleşeceğini ümitle beklediğimizi ifade ediyoruz. O’ da demokratik yollardan gelmiş iktidarınıza sahip çıkın, diyor. Alem-i İslam’ın Türkiye’den beklentilerini sıralıyor.

17. Şubat.2014 Pazartesi günü Mekke’deki görevlerimiz sona eriyor. Kabe’nin komşuluğundan müsaade alarak, Allah Rasulü (sav) nün komşuluğuna Medineyi Münevvere’ye gideceğiz. Bu sebeple yine bazı dostların (Ömer, Seyit, Abdullah, Ali) talebi üzerine hem Türkiye’den emaneten getirdikleri ve hem de burada okunan hatimlerin duasını yapıyoruz. Yine Kabe karşısında veda duasını birlikte yapıyoruz. Özetle: “Ey kainatın kalbi, nazargah-ı İlahi, Beytullah! Bütün mahlukatın teveccüh ettiği mübarek yapı. Senin şahitliğini talep ediyoruz. Ve elveda diyoruz. Ey siyah örtü! Haşri azamda nurdan bir sütre olacağına inanarak bizi orada korumanı talep ediyoruz. Sana da elveda! Ey ziyaretçilerin resmini çekip hıfzeden ve ahirette şahitlik edecek olan Hacer’ül-Esved, sana da elveda! Ey Mültezem, Hicr-i İsmail, Makamı İbrahim, Safa ve Merve, top yekun Haremi Şerif! Şu anda kalıp ve cismimizi götürüyor, ancak; kalbimizi ve vicdanımızı ve bütün hissiyatımızı burada bırakıyor, elveda diyoruz…’

Ey Allah Rasulünü (sav) ve arkadaşını muhafaza eden Sevr Dağı, sana da elveda! Ey Hz Adem ve Hz. Havva’nın tevbesinin kabulüne alamet olan Cebeli Rahmet, sana da elveda! Ey Nuru Nübüvvete makes olan Nur Dağı, dünyevi ve uhrevi nurundan istifadeyi temin ve talep arzusuyla sana da elveda! Ey Şanlı ecdadın yadigarı olan Osmanlı Revakları! Her şeyin fani olacağını bize gösterir gibi küçük bir bölümün kalmış ama, biz inanıyoruz ki Kabe karşısındaki tükettiğin o ömrün yerine, Cennet Saraylarında bir köşkün kapısında yerini alacaksın, sana da elveda! Ey Mina! Senin yanından geçerken içimizdeki kin, nifak, nefret, intikam, husumet ve her türlü nefsi ve şeytani duyguları atıp orada bıraktık, sana da elveda! Evet, bu duygu ve düşüncelerle bu mukaddes mekana elveda diyoruz. Tekrar buluşmak ümit ve temennisiyle…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ