Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

UMRE SEYAHATİ-4

MEKKE’DE ZİYARET PROGRAMI

Bugün 12. Şubat. 2014 Çarşamba. Şirket yetkililerinin ve Din Görevlilerinin rehberliğinde Mekke’deki ziyaret yerlerini bir program çerçevesinde ziyaret edeceğiz. Grup kalabalık olduğu için iki otobüsle yola çıkıyoruz. Daha önceden Mekke içerisindeki ziyaret yerlerini gezmiş oralarda vukua gelen tarihi hadiseleri tekrar tekrar hatırlamıştık. Kısaca oralardan bahsetmek gerekirse:

Cennet’ül-Mualla: Mekke’nin en büyük ve en kadim kabristanıdır. Burada başta Hz. Hatice Validemiz olmak üzere Hicretten önce vefat eden Peygamberimizin yakınlarından bir kısmının da medfun bulunduğu bu kabristanı ziyaret edip fatihalarla oraya bir adres bıraktık.

Cin Mescidi: Peygamberimizin cinlerden bir kısmına İslamı tebliğ ettiği ve onlara Kur’an okuduğu yerin hatırasına yapılmış bir mesciddir. Bunlarla birlikte bazı mucizelerin gerçekleştiği (Şakk-ı kamer) yerleri, Ebu Kubeys Dağı, Peygamberimizin doğduğu yeri vb. ziyaret programına alıp daha önceden buraları ziyaret ettiğimiz için şimdi Mekke civarındaki ziyaret mahallerine gidiyoruz.

Sevr Dağı: Peygamberimizin hicreti esnasında birkaç gün kalıp sığındığı mağaranın da bulunduğu dağdır.Tam arzu ettiğimiz yerlerine çıkamasakta, oralarda o hatıraları yâd ettik.

Mina’da hac mevsimi olmadığı için şeytanı taşlayamasak da, içimizdeki şeytanın ve nefsin desiselerine açık bir takım kötü duygularımızı orada attık, inşaallah onlardan kurtulduk. Müzdelife ve Arafat. Evet insanlığın anası ve atasının cennetten çıkarıldıktan sonra çok ciddi ve samimi tevbe ve dualarının makbul olduğu yer Arafat, Cebel-i Rahmet…Hatim duaları ve tekbirlerle ziyaret, iki rekat nafile namaz ve oradan Cebel-i Nur.

Cebel-i Nur (Hira Dağı): Kâinatın aklının ve şuurunun Nur-u Kur’an tarzında tecessüm ettirilerek Nur-u Muhammedî ile birleştiği o ulvî yerin, Vahy-i İlahî’nin yer yüzüne aksettiği yerin adı Nur Dağıdır. O hatıra insanlığın maddi ve manevî hayatına nasıl bir ışık tutmuş ve nasıl bir inkılap yapmış onları hatırladık ve bugünün insanlığının o nura ne kadar ihtiyaç hissettiği de ortadadır.

Bir Umre Daha: Biliyorsunuz, Harem bölgesine girebilmek için bazı Mikat mahalleri vardır. Bunlardan biri de Kabeye 5-6 km.lik bir mesafede bulunan Ten’im denilen mahaldir Burada Hz. Ayşe validemizin hatırasına izafeten bir de mescit yapılmıştır. Burada ihrama girdik ve tavaf, sa’y ile bir Umre daha yaptık. Allah kabul etsin.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ