Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

UMRE SEYAHATİ - 3

UMREDE İBADET ÇEŞİTLERİ

Umre, malum bir ibadet şeklidir. Yani Mikat mahallerinden birinde ihrama girilir. İhram ise; iki adet (izar ve rida) temiz ve dikişsiz bezden ibaret bir giysidir. Baş açık, ayaklara giyilen terliklerde ise parmak ve topukların açık olması gerekir. Kadınlarda ise normal kıyafetleri onların ihramlarıdır. Biz Esenboğa Havaalanında ihrama girdik. Cidde ve Mekke yoluyla o kutsal yere ziyaret vuku buldu. Önce tavaf, Beytullah’ı, Hacer’ül-Esved’den başlamak üzere 7-defa (her birine şavt denir) dönüp, iki rekat namazdan sonra Safa ile Merve arasında da sa’y yapılıyor (4-gidiş,3-dönüş). Ve tıraşla ihramdan çıkılıyor. Böylece Umre İbadeti tamamlanmış oluyor.

Tavaf: Mekke’de kalınan süreler içerisinde yapılan en önemli ibadet çeşitlerinden biri tavaftır. Müstakil olarak niyetlenip, Hacer’ül-Esved’den başlıyarak yedi defa Kabe’nin etrafında dönülerek yapılır ve akabinde de iki rekat namaz kılınarak bu ibadet tamamlanmış olur. Ayrıca, namazları Beytullah’ta kılmanın, Kur’an okumanın ve Kabeyi seyretmenin de çok büyük fazileti olduğu bildirilmektedir.

Bu arada bir halet-i ruhiyemi ifade etmek istiyorum. Biz buraya gelirken hareketsiz ve hazırlıksız geldiğimiz için, gerek hanım ve gerekse benim ayak ve dizlerimizin ağrısı had safhaya çıktı. İkinci gün hanımı otelde bırakıp sabah namazına erkenden kalkıp Kabeye vardıktan sonra farzı kılarken; kendi kendime bu ibadeti layıkı veçhile burada nasıl ifa edeceğiz? Hanım rahatsız, benim sıkıntılarım var derken ikinci rekata başladık. Sanki, kalbimin en ince hatıratını bilen Yüce Yaratıcı Kabe imamının lisanıyla beni ikaz ediyordu. İmam, Zümer Suresinin 35. Ayetiyle başladı: “Ey Allah’ın kulları, nefisleriniz üzerinde aşırı gitmeyin, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlayıcıdır…”Fesüphanallah, Cenabı Hak her zaman ve mekanda, bütün mahlukatın bütün hallerini bildiği gibi benim de en gizli hal ve harekatımı biliyor ve derdime Yüce Kelamıyla derman gönderiyor, dedim.

Namaz: Bir önceki yazımda da ifade ettiğim gibi, buralarda (Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi) de kılınan namazların diğer mescidlerde kılınan namazlardan binlerce kat daha faziletli olduğu muhbir-i sadık (Allah Rasulü) tarafından bildirilmektedir. Yine Kur’anın her bir harfine bire on sevap verildiğini düşünürsek, burada okunan Kur’anın sevabının hadsiz olacağı gerçeği ortaya çıkacaktır.

Kabeyi seyretmek: Evet Kabede, rivayete göre yapacağınız başka bir ubudiyet yoksa oturup Kabeyi Muazzamayı seyretmenin de büyük bir fazileti vardır. O eserin, altıncı kat semadaki “Beyt-i Mamur’a” nazarını yükseltip her an yetmiş bin meleğin orayı tavaf ettiğine intikal etmek insanı manen ve ruhen oralara kadar yükseltecektir.

Hacer’ül-Esved’i selamlarken, Levh’i Mahfuzun bir nümunesi olarak,orada bulunmanın şuuru ile isbat-ı vücut ederek onu, ziyaretine ve ubudiyetine şahit göstermek insanı ne kadar ulvî makamlara çıkaracağı izahtan varestedir.

01.04.2014
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ