Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

UMRE İBADETİ

Bilindiği üzere “Umre”; Cenab-ı Hak tarafından vahiyle, Allah Rasulü’nün(sav) de işaret ve tebliği ile Haram (Hürmet edilen-korunan) yerleri, ibadet maksadıyla ziyaret etmek demektir.

Hac ibadeti için bir takım zorluklarla (kur’a sebebiyle) karşılaşan mü’minler “Umre”ye yönelmiş ve imkanı varsa ve sağlığı da yerinde ise bu fırsatı değerlendirme cihetine gitmişlerdir. Haccını yapamayan Müslümanların Umre ibadetini yapmaları tavsiye edilmektedir. Hanefi fıkhına göre, her Müslüman’a ömründe bir defa Umre yapması “Müekked Sünnet’tir”.

“Umre”; telaffuzundaki kelime anlamından da anlaşılacağı üzere, insana pek çok şey kazandırıyor ve adeta insanın manevi ömrünü uzatıyor. İnsanı bambaşka alemlere taşıyor.İnsanın; insan olduğunu, dünyanın fani olduğunu, haşirde Adil-i Mutlak’ın huzurunda yaptığı her şeyden hesaba çekileceğini…bütün bunları hatırlatması bakımından Umre İbadeti ciddi bir muvazene ve muhasebe vesilesidir.

Renkler ayrı, ırklar ayrı, diller ayrı. Bütün bu ayrılık içinde; kalpler ve gönüller bir, inanç ve itikad bir ve istikamet bir. Evet, Tevhid inancıyla aynı Allah’a inanmanın şuuruyla; Tekbir- Tehlil-Tahmid’le, Tesbih ve Lebbeyk sadalarıyla meydana gelen bu ubudiyet(kulluk) in bir safhası veya bir nüshası “Hacer’ül-Esved’e” tevdi edilirken bir nüshası da “Arş’a” kadar çıkıp “Levh’i Mahfuz’da” kayıt altına alınıyor.

“Elest Bezm’inde” verilen sözün gereğini yerine getiren ve Hz. İbrahim’in davetine icabeten “Lebbeyk” diyerek bu kutsal mekanları ziyaret etmenin heyecanını yaşayan bir Umreci, manen doyum noktasına ulaşıyor. Artık ehl-i dünya olmaktan ziyade ehl-i ahiret olmanın hazzını yaşıyor. Yetmiş iki millete bir nazarla bakıyor, bırakın canlı öldürmeyi, yeşil bir bitkiyi bile kopartmaktan çekiniyor.

İşte bu noktada, şeytan da bütün silahlarını kuşanmış ve bu şuurdaki bir mü’mine hücum yollarını arıyor.Demek oluyor ki; insan her zaman ve zeminde bu imtihan tarzına muhatap olduğunu unutmadan, ona hazır olmalıdır.

24.03.2012
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ