Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÜMİT-ŞEVK-DİNAMİZM

Güneş her gün yeniden doğar. Her yeni gün yepyeni hayatların başlangıcıdır.
Kâinatın kuruluşundan beri bu çarklar böyle devam edip giderken nice varlıklar, yeni hayata başını kaldırıp bakmış ve vazifesini ifadan sonra, görevini tamamlamanın huzuru ile bir başka âleme seyri sefer etmişlerdir.
Aklı başında olan insan da her yeni günü bir başlangıç telakki etmeli ve hayata yeniden başlamanın heyecanını yaşamalı ve bu yeni günde kendine bir hedef tayin etmelidir.
Bakın yeni bir yılı daha geride bırakıyor ve yepyeni bir yıla giriyoruz. Arkamızda bıraktığımız yılda, olumlu-olumsuz pek çok olaylara şahit olduk. Bu, bardağın ne tarafına baktığınızla alakalı bir husustur.
Ben şahsen hep bu bardağın dolu kısmına bakanlardan olmuşumdur. Zira olumsuzu da olumluya çeviren küllî irade, icrâtını yaparken insanın cüz’î iradesini nazara almaktadır. Yani kul; niyetlenir, iradesiyle tercih yapar ve neticeyi Cenabı Hakka havale eder. O’da halk eder.
Öyle ise burada esas olan insanın; olaylara bakışı, yorumu, iradesi, şevki ve dinamizmidir. Bu ümit, şevk ve dinamizmle hayata bakanlar daima muvaffak olmuşlardır. Menfi niyetle olayları yorumlayanlar ise, hayata bir sıfır mağlup olarak başlamışlardır.
Bu gibi olumsuz ve karamsar insanlar, istiyorlar ki kendi tezleri doğru çıksın da bütün insanlık helakete maruz kalsın. Hâlbuki kâinatın çarkları hiç kimsenin heva ve hevesi istikametinde dönmüyor. Her şeyin arkasında (melekûtunda) mutlak bir irade ve kudret hâkimdir.
O isterse; şerleri de hayra çevirir, karanlıkları da aydınlığa kalbeder. Bütün olumsuzlukları müspet mecrasına aktarıverir. Yeter ki biz, bize düşeni yapalım. O’nun rahmetinden ümit kesmeyelim.
2017’de en olumsuz gibi görünen olayların başında; Suriye savaşı, Fetö terör örgütünün entrikaları ve ABD’nin Kudüs ihaneti vardı. İşte bütün bu felaketler başta nefsimiz olarak, milletimizin bütün efradının himmetini ve gayretini ihtizaza getirdi. Çanakkale, Kut’ül amare, Kudüs-ü Şerif ve Medine müdafii Fahrettin Paşa’yı yeniden hatırlamamıza vesile oldu. Ortak düşmana karşı ortak tavır geliştirmemizi sağladı. Bu vatana, bu millete ve ortak değerlerimiz olan İslam’a saldırının mahiyetini çözdük. Ortak düşmanımızı yakinen tanımış olduk. Hem içeride ve hem de dışarıdaki münafıkları, bozguncuları teşhis ettik. Ve bu dersi yediden yetmişe hepimiz almış olduk. Az bir şey mi bütün bunlar?
Ben diyorum ki, 2017 yılını kârla kapattık. 2018’e daha taze bir başlangıç yapalım. Ümitle- şevkle ve dinamizmle…

26.12.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ