Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÜÇ NOKTA

“Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?”

Mehmet Akif ERSOY


Bu ülkenin tarihinde yaşanılan garipliklerin örnekleri pek çok ama bunların nümunelerini de Yozgat’ta yaşayan bir insan olarak üç nükte halinde arz etmek istiyorum.

Tarihi sırasıyla olaylara baktığımızda :

Birincisi : 1915 Ermeni tehciri olaylarında Boğazlıyan ve çevresinde Ermenilere yapıldığı varsayılan muamele sebebiyle suçlu olduğu iddiasıyla aylarca mahkeme edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey önce suçlu kabul edilir ve idam edilir.

Daha sonra masum olduğu anlaşılır ve heykeli dikilir

¨ ¨ ¨
İkincisi: 1980 – 12 Eylül ihtilalinden önce Yozgat’tan tehcir edilen “Abdallara” çeyrek asır sonra sahip çıkılır, Yozgat’ın zengin folklörünün bir parçası olduğu kabul edilir, festival gibi çeşitli organizasyonların vazgeçilmez bir unsuru telakki edilir.

¨ ¨ ¨
Üçüncüsü: Bu memlekette yetişen ve kazancının bir kısmı ile (Allah kabul etsin) bu memlekete yatırım yapan Erdoğan M. Akdağ gibi bir iş adamının ismini silip varlığını yok kabul ederek her platformda bu isme karşı çıkacaksınız, sonra da TBMM’ne bir önerge vererek “Üstün Hizmet Madalyası” taktırmak için uğraşacaksınız.

¨ ¨ ¨
Her ne kadar yazımızı üç nükte ile sınırlandırmaya çalışsakta gariplikler devam ettiği için bir dördüncüyü ilave etmek zarureti doğmuştur.

O da : Gazeteci yazar Fehmi Koru. Yıllarca Bilderberg aleyhinde yazı yazacaksın, sonra da davetlerine icabet edeceksin.

Bu olayların kahramanlarına bu davranışlarının hikmetlerini sorduğumuzda sanki şöyle bir cevap vereceklerini zannediyorum.

“Ne yapalım bütün bunların nümuneleri tarihimizde vardır. Bir geleneğin son temsilcileriyiz. Büyüklerimize uyduk. Onlar da, dün dündür, bugün de bugündür demiyorlar mı?”


Tarih : 20.06.2006
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ