Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÜÇ AYLAR VE ÖNEMİ (Recep-Şaban-Ramazan)

İnsan, hayatının her safhasında bir muvazeneye ihtiyaç hissetmektedir. Zira insan hissiyatına tesir eden faktörler zamana ve zemine göre değişiklik arzeder. Bu sebeple senenin dokuz ayında dünyevîleşen insan, bu gelen üç aylarla ehl-i ahiret olarak hayatına bir çekidüzen verip, yaratılış gayesine uygun bir şekilde davranması gerektiğini düşünerek gideceği yerin azametine göre kendini hazırlama gayreti içinde olacaktır.

İşte üç aylar dediğimiz; Recep, Şaban ve Ramazan ayları manevî iklimiyle insanı ihata ederken, insana da bir muvazene imkanı temin etmektedir.

Hicrî aylardan Receple başlayan bu aylar; insanın manevî hislerinin inkişaf ettiği ve bu hislerin insan davranışlarında da; sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve yardımlaşma gibi insanî tavırları ortaya çıkardığı zaman dilimidir.

İnananların hayatına çok büyük bir manevî zenginlik kattığı için bu ayların İslam Aleminde de önemi büyüktür. Konuyla alakalı olarak Allah Rasulü (sav): “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır” buyurmuşlardır. Yine Recep ayı geldiğinde Peygamberimizin şöyle dua ettiğini hadislerinden öğreniyoruz: “Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan. Vahtim lena bi’l-iman ve yessir lena bil’-Kur’an.” ( Allahım bizlere Reçep ve Şabanı mübarek kıl ve bizleri Ramazana ulaştır. Ömrümüzü imanla sonlandır. Bizlere Kur’anla kolaylık ver.)

Evet, her bir amel-i salihin sevabı sair vakitlerde bire on ise, üç aylarda yüzlere ve binlere çıkacağı unutulmamalıdır. Bu aylarda özellikle dikkat edilmesi ve idrak edildiğinde de ihya edilmesine gayret gösterilmesi gereken bazı özel gün ve geceler (Kandil Geceleri) vardır.

Bunlar:

1-Regaip Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Bu gecede Cenabı Hakkın müminlere bol bol ihsan ve ikramlar bahşettiğinden bu geceye bu ismi melekler vermiştir. Yani bu gece rağbet gecesidir.

2-Mirac Kandili: Recep ayının 27. Gecesidir. Peygamberimizin (asm), “tayy-ı mekan ve bast-ı zaman” hakikatiyle, bizatihi beden ve ruhuyla mülk ve melekut alemini seyir ve temaşadan sonra bizzat Cenabı Hakkın Zatıyla müşerref olduğu gecedir.

3-Berat Kandili: Şaban ayının 15. Gecesidir ki, müminlerin samimi bir şekilde tövbeleri neticesinde günahlarından arındığı gecenin adıdır.

4-Kadir Gecesi: Ramazan ayının içerisinde bulunmakla birlikte, genellikle bu ayın 27. Gecesinde kutlanan bu geceye Cenabı Hak özel bir önem atfetmiş ve bu geceyle ilgili müstakil bir sure inzal etmiştir. Hakikatiyle idrak edilip değerlendirildiğinde her ehl-i imana 83-senelik manevî bir ömür kazandıran bu geceye de işte bu üç aylarla hazırlanmak gerekmektedir. Bilelim ki elimizden kaçmasın.

Bütün Alemi İslam’ın üç aylarını kutluyorum. Bu mübarek aylar hürmetine bütün insanlık aleminin, insanlık hissiyatının inkişaf etmesini de Yüce Rabbimden tazarru ve niyaz ediyorum.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ