Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Üç aylar ve önemi

‘Allah’ın dinine ve Kuran’a hep birlikte sımsıkı sarılın, ayrılığa düşüp dağılmayın. Bir de Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki, siz birbirinize düşman iken, O sizin kalplerinizi kaynaştırdı da, O’nun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz…’ (Al-i İmran : 103)

Muhterem Müslümanlar!

Zamanlar ve mekanlar, içerisinde vukua gelen hadiseler münasebetiyle değer ve kıymet kazanırlar.

İşte şuur-u selase (üç aylar) dediğimiz bu mübarek aylar, içerisinde barındırdığı kandiller münasebetiyle İslam dünyasında kendisine rağbet edilen bir manevi ve rahmet iklimi olarak bugün bizi kuşatmıştır.

Hicri aylardan; Recep,Şaban ve Ramazan aylarına üç aylar diyoruz ki, kandil gecelerinden dördü bu ayların içerisindedir. Recep ayının ilk Cuma gecesi ‘Regaip Kandili’dir. Bu gece: Cenab-ı Hak’kın; şefkat, merhamet, rahmet, merhamet ve mağfiretinin bollukla tecelli ettiği bir gecedir.

Yine, Recep ayının 27. Gecesi ‘Miraç Kandili’dir. Bu gece: Allah Rasulü’nün (sav) bütün mülk ve melekut alemini, Cenab-ı Hak’kın izniyle seyir ve temaşa ettiği bir gecedir.

Şaban ayının 15. Gecesi ise ‘Berat Kandili’dir. Bu gece: Cenab-ı Hak’kın, bazı istisnalar hariç bütün ehli imanın günahlarını (tevbe etmek şartıyla) affettiği bir gecedir.

Ramazan ayının 27. Gecesi ise ‘Kadir Gecesi’dir ki; idrak edilip hakikatiyle değerlendirildiğinde bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an’ın ifadesiyle sabittir. Yani insana 83 sene manevi bir ömrün kazandırılmasına vesile olan bir gecedir.

İslam’ın beş temel esaslarından biri olan oruç da bu ayda tutulur.

Söz konusu aylar; dünyevileşen, maddeyle boğuşan ve ahreti unutan insanlığın yönünü uhrevi ve ebedi hayata çevirir, günahlardan arındırır ve beşeri hayattan meleki bir hayata yaklaştırır. Bu aylar, insanın hayatına yeniden bir istikamet vermesi açısından, tevbe ve istiğfar edip hakiki manada insan olmasına fırsat vermesi açısından birer kilometre taşıdır.

Bu sebepledir ki, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (asm) : ‘Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır,’ buyurmuştur.

Şu halde aklı başında ve inanan birer Müslüman olarak bu mübarek ayları da fırsat telakki ederek; hayatımızı yeniden gözden geçirip, hatalarımıza tevbe edip, aynı Allah’a, aynı kitaba ve aynı peygambere inanan ve aynı vatanda yaşayan insanlar olarak kardeşliğimizi pekiştirmek, fitne ve bozgunculuğa fırsat vermememiz gerekmektedir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ