Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÜÇ AYLAR VE KANDİLLER

“Zaman; bir hatt-ı müstakîm üzerinde gitmiyor ki, mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın.” Yani zaman, düz bir çizgi üzerinde hareket etmediği için başlangıcı ve sonu birbirinden uzaklaşmamaktadır. Yani, zaman; şu üzerinde yaşadığımız küre-i arzı ve içindeki münasebetimiz olan eşyayı ihata ettiği için insanın, maddî-manevî bütün semeratını tevdi ettiği çok kıymettar bir hazine, Levh-i Mahfuzun tecelliyatına mazhar altın varak gibi birer sayfadır.

Söz konusu zaman, aynı zamanda; ekilecek arazi gibi verim itibariyle pek çok farklılık arzetmektedir. İşte İslam âlemince de “üç aylar” diye isimlendirilen; “Recep, Şaban ve Ramazan” ayları zaman itibariyle ihtiva ettiği manevî füyûzat ve semerâtıyla ehl-i imana seksen küsur manevî bir ömrü kazandıracak kıymettedir.

Cenabı Hak kemali keremiyle, dünyaya yönelik insanları bu aylarda özellikle huzuruna davet ediyor. Ve Rasulünün (asm) ikazıyla onları ehl-i dünya olmaktan kurtarıyor ve ebedî saadete teveccüh etmelerine bu zamanlarla imdat ediyor.

Bu aylar hakkında Allah Rasulü (sav): “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ve Ramazan da ümmetimin ayıdır,” buyurmuşlardır. Yine Receb-i Şerifte şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Bizlere Recep ve Şabanı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır. Ömrümüzü imanla sonlandır ve bizlere Kur’anla kolaylık ver.”

Bu aylarda, özellikle ehl-i imanın dikkat ve rağbet ettiği bazı geceler var ki onlara kandil diyoruz:

1-Regâib Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesine rastlayan bu gecede Cenabı Hak kullarına in’am ve ihsan hususunda pek çok rağbet ettiği için bu geceye melekler bu ismi vermişlerdir.

2-Miraç Kandili: Yine Receb-i Şerifin yirmi yedinci gecesi, Efendimizin (sav) Cenabı Hak’kın katına yükseldiği ve bizzat rü’yetine mazhar olduğu ve vahiyle birlikte ümmetine pek çok müjdelerle döndüğü gecedir.

3-Berat Kandili: Şaban ayının onbeşinci gecesi ki; ehl-i imanın (şirk hariç) bütün günahlarından arındırıldığı gecenin ünvanıdır.

4-Kadir Gecesi: Kur’anın nüzule başladığı, Ramazanın yirmi yedinci gecesidir. Hakkında müstakil bir sûre nazil olan, hakkıyla idrak edenler için seksenüç senelik manevî bir ömür kazandıran bu gece de yine, bu üç aylar dediğimiz mübarek zaman diliminin içerisindedir.

Ebedî saadeti kazanmak için bu dünyaya gönderilen insanlar olarak; şimdiden bu fısatları kaçırmadan, hayatımıza istikamet verip bu zaman dediğimiz kutsal levhalara, hayatımızın en güzel ve en kıymettar resimlerini nakşetmemiz gerekiyor, kutlu olsun!
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ