Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÜÇ AYLAR VE FAZİLETİ

Her mevsiminin kendine has özellikleri ve güzellikleri olduğu gibi, o mevsimde husule gelen olaylar veya mahsulat sebebiyle ayrı ayrı birer değerleri vardır.

İşte, halk arasında üç aylar denilen ayların da bir takım özellikleri sebebiyle Müslümanlar bu aylara çok fazla değer verir ve her fırsatta da ondan en iyi şekilde istifade etmenin yollarını ararlar.

Bu aylar, Hicri Takvim’e göre; Recep-Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylarda yapılan ibadetler diğerlerine nazaran çok daha fazla sevap kazandırdığı için müminler bu aylara daha fazla rağbet etmişlerdir. Zira, Peygamberimiz Hz. Muhammed bu aylarla ilgili olarak: ‘Recep Allah’ın aya, Şaban benim ayım ve Ramazan ise ümmetimin ayıdır’, buyurmuştur.

Her bir ibadetin sevabı sair vakitlerde on ise, Recep ayında yüzden fazla, Şaban ayında üç yüzden ve Ramazan ayında ise binlercesini ehl-imana kazandırır.

Amellerin sevaplarının çok daha fazla olması sebebiyle bu aylarda özellikle Cuma gecelerine dikkat çekilmiş, nafile (fazladan) oruç tutacaklar için pazartesi ve perşembe günleri tavsiye edilmiştir. Yine, oruç tutacaklar için bu ayların (Recep-Şaban) başında, ortasında ve sonlarında üçer gün oruç tutmaları tavsiye edilmiştir.

Uhrevi ticaretin adeta bir pazarı olan bu aylarda, yine bazı özel geceler var ki bunlara da Peygamberimiz tarafından dikkat çekilmiş ve zamanımıza kadar bunlara özel bir değer verilerek bu geceler örf ve adetlerimize de girmiştir. Bunlara kandil geceleri diyoruz. Bu geceleri tarihi sırasıyla kısaca tanıtmak istersek:

Regaip Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak kutlanmaktadır. Bu gece ile ilgili Peygamberimiz:’ Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dua geri çevrilmez. Bunlardan ilki Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili’dir,’ buyurmuştur.

Miraç Kandili: Yine Recep ayının 27. gecesi olup, Peygamberimizin; manevi-uhrevi alemleri seyretmek üzere Cenab-ı Hak tarafından çok yüce makamlara çıktığı ve ümmetine çok büyüm müjdelerle döndüğü bir gecedir.

Berat Kandili: Şaban ayının 15. gecesi olup; hakikatiyle değerlendirildiğinde kul hakları hariç, ehl-i imanın bütün günahlarının affedildiği bir gecedir.

Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi dediğimiz bu gece Ramazan ayı içerisinde olmakla birlikte, genellikle Ramazanın 27. gecesi olarak değerlendirilmektedir. Bu gecenin de çok büyük kadri ve kıymeti olduğu için ayrıca bu gece hakkında Kur-an-ı Kerim’de müstakil bir sure nazil olmuştur.

Evet, bu geceler hakkında bu kısa malumatla iktifa ediyoruz.

13 Haziran 2010 Pazar günü başlayacak olan üç ayların; milletimize, memleketimize, alem-i İslam’a ve bütün insanlık alemine huzur-barış ve güzellikler getirmesini yüce Mevla’dan talep ve niyaz ediyoruz.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ