Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÜÇ AYLAR

Ebedi hayatı ve uhrevi saadeti kazanmak için dünya hayatını bir imtihan meydanı olarak insana bahşeden Cenab-ı Hak; bu imtihan diyarında adaletli bir uygulama yapmak için hayra ve şerre, iyiliğe ve kötülüğe, güzele ve çirkine talip olan ve ona muktedir olabilecek bir takım kabiliyetlerle de insanı teçhiz etmiştir.

İşte aklı başında olan insan, yaratılış gayesine uygun bu kabiliyetlerini geliştirerek onları lehine çeviren insandır. Yoksa bunların her birisinin hem dünyada hem de ahirette sıkıntısını çekecek ve hesabını verecektir.

Yine sırr-ı imtihan gereği insanın duygularına tesir eden çok önemli iç ve dış faktörler vardır. Ve insan bunların kuşatması altındadır. Bunların başında da; içte nefis ve şeytan, dışta da dünyanın cazibesi gelmektedir.

Bazı mevsimlerde insan bu faktörlerin o kadar tesiri altında kalır ki, hak ve hakikati göremez, hazır bir gram lezzeti ileride verilecek tonlarca lezzete tercih eder.

İnsanın bu zaafını bilen Yüce Yaratıcı, hiçbir zaman insanı başı boş bırakmadığı için manevi iklim ve mevsimleri ikram etmek suretiyle, o tamamen dünyaya yönelik duygularını ahirete çevirir ve ebedi hayatı kazanmanın imkanlarını lütfeder.

İşte üç aylar (Recep-Şaban-Ramazan) dediğimiz bu mübarek iklim ve mevsimde insan bir muvazene kurar, sırf dünya için yaratılmadığını, ölümle başlayan ebedi bir hayatın olduğunu idrak eder ve orayı kazanmanın yollarını arar.

Hayatına istikamet vermenin ve onu ebediyete mazhar etmenin yolu bu mübarek ayları hakikatine uygun bir şekilde değerlendirmeyle mümkündür.

Bunun için; “her bir amel-i salihin sevabı sair vakitlerde on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar. Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadır de otuz bine çıkar ”

Allah Rasulü (sav) nün: “ Recep Allah’ın ayıdır” buyurarak bu ayın hürmetine tazimen, Ramazandan sonra en çok nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.

Yine buyururlar ki: “Recepte oruç tutanlar Allahu Tealanın üç türlü iyilik ve inayetine mazhar olurlar. Bunlardan biri geçmiş günahlarının affı, ikincisi kalan ömürlerinin bereketi, üçüncüsü de “müfekküf” haşir meydanında susuzluğunun giderilmesidir.”

Yine sahabeden bir ihtiyarın sorusuna mukabil: “Sen Recebin ilk – orta ve son günlerini oruçlu geçir, tamamını tutmuş gibi sevap kazanırsın,” buyurmuşlardır. Burada önemli olan niyet olsa gerek.

Recep Ayının içinde iki mübarek gece vardır ki, buna kandil diyoruz. Biri; ilk Cuma gecesi “Regaip,” diğeri de yirmi yedinci gecesidir. Buna da “Mirac Gecesi” denir.

Bu manevi iklimin ikinci ayı olan Şabanın on beşinci gecesi de “Berat Kandilidir.”

Artık bu aylarda tam bir manevi atmosfere hazırlanan ehl-i iman Ramazan-ı Mübareke girmeye hazırdır. Ve onu idrak etmenin, hakikatine vakıf olmanın şuuruna nail olanlar, içerisindeki seksen üç senelik manevi bir ömrü kazandıran Leyle-i Kadri de inşaallah tam manasıyla değerlendirmiş olurlar.

Bu münasebetle; üç ayların ve içerisindeki mübarek kandil gecelerinin hürmetine Cenab-ı Hak, bütün insanlığa rahmetiyle ve bereketiyle muamele eylesin. İnsanlık alemindeki zulmü kaldırsın, zalimleri de layık oldukları muameleye en kısa zamanda duçar eylesin..Tarih : 01.08.2006
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ