Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

TERÖRİSTE RAHMET OKUYANLARA İTHAF OLUNUR

İnsan, ana-baba, vatan, bayrak, millî, dinî ve vicdanî hiçbir mukaddes mefhum tanımayan bir güruhun, bir ferdidir terörist.
Bunlar itlaf ve imha edildikten sonra bunlara yapılacak muamele ise; haşarât-ı muzırra gibi, hâlî bir mekânda üzerlerinin toprakla kapatılması gerekmektedir. Çünkü bunların leşlerinin dahi, leş yiyen diğer mahlûkata da zararları olacaktır.
Bu gerçekten hareketle muvazenesini kaybetmiş birilerine, Mukaddes Kitabımız Kur’andan bir ölçü vermek istiyorum. Tövbe Suresinin 84. Ayeti: “Onlardan ölen hiçbir kimsenin asla namazını kılma ve kabrinin başında durma. Onlar Allah’ı ve Resulü’nü inkâr etmişler ve Allah’a itaatten çıkmış olarak ölüp gitmişlerdir.”
Münafıkların reisi Abdullah ibni Übeyy ölüm döşeğinde iken, Resulullah’tan onun gömleğini ister. Hazreti Ömer (ra) buna muhalefet ettiyse de, Peygamberimiz, “benim gömleğim onu azaptan kurtarmaz. Bir istekte bulunanı reddetmek te doğru değildir. Bakarsın münafıkların birçoğu bu suretle nifaktan vazgeçerler” buyurarak gömleğini göndermişti. Geçekten de, en büyük münafığın bile ölüm döşeğinde Resulullah’tan medet beklediğini gören münafıklardan bin kadarı, bu hadise üzerine tövbe ederek samimi birer Müslüman olmuşlardır. Abdullah ibni Übeyy öldükten sonra da, onun halis bir Müslüman olan oğlu Abdullah, Resulullah’tan babasının namazını kıldırmasını istemişti. Resulullah “sen kıldır” buyurunca Abdullah, Ya Resulallah! “Bu namazı siz kılmazsanız hiç kimse onun namazını kılmaz” demiş, bunun üzerine Peygamber efendimiz namaz için kalkınca Hazreti Ömer (ra) de O’nunla kıble arasına girerek namazı kıldırmamasını istemişti. Ama namaz kılındıktan sonra işte bu ayeti kerime bu hadise üzerine nazil olmuştu.
Abdullah ibni Übeyy’in tövbekâr olarak ölmediğini bildirerek onun hakkında namaz ve istiğfarın caiz olmadığını Cenabı Hak, beyan buyurmuştur.
Allah’a, Resulüne ve bütün mukaddesata karşı küfür ve inkârda direnenlere ve bütün bunları tahribe çalışanlara rahmet okumak demek; bu güruhun yaptıklarını hoş karşılamak demektir. Bu sebeple:
Küfre rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür.
Aç canavara karşı şefkat ve merhamet göstermek, onun iştahını arttırır, döner senden diş ve tırnağının da kirasını ister.
Zalim ve canilere rahmet okumak, bütün mazlumlara ihanet ve onların hukukunu zayi etmektir…

07.11.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ