Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

TEMBELLİĞİ TEVEKKÜLLE KARIŞTIRMAK

Şu uzun ve sıcak yaz günlerinde oruç ibadeti de gerçekten ciddi bir imtihan tarzıdır. Demek ki “işlerin de, ibadetlerin de en hayırlısı en zor olanıdır,” buyuran Peygamberimiz bu hususlara dikkat çekmiştir.

Sıcaktan bunalan kullarına yine rahmetiyle imdat eden Cenabı Hak’kın emriyle, izniyle Sorgun’a ,30.07.2012 günü ikindi vakti güzel bir yağmur yağdırıldı.

Akşam bir mekanda sohbet ediyoruz. Baktım ki bu umumi rahmetten hemen herkes memnuniyetini ifade ederken vatandaşın biri, kendi eliyle sebep olduğu felaketini anlatıyor. Evinin kapı ve pencerelerini açık bırakmış, evde ne var ne yoksa hepsi ıslanmış, yani epeyce zarar ve ziyan var.

Bu münasebetle, orada anlattığım bu konuyu okuyucularımla da paylaşmak istedim. Burada esas olan ve insanların çok defa karıştırdıkları meseleleri ( terim ve tabirleri) yerli yerine oturtmak gerekiyor.

İnsanın daire-i tasarrufundaki hareketlerinde şu sırayı takip etmesi, sonucundan da hiç kimseyi sorumlu tutmaması (özellikle kaderi) gerekmektedir. Yani insan yapacağı işlerde şu tertibe riayet etmelidir.

1-Tedbir: Cenabı Hak’kın, Hakîm İsmine riayet ederek, bir şeyde muvaffakiyet için lazım olan bütün hazırlığı yapmak ve uygun sebepleri hazırlamaktır.

2-Tevekkül: Sebeplere tevessül ettikten sonra neticesini Allah’a havale edip, sonucunu sabırla beklemektir. Kadere razı olmak, güven ve teslimiyetle ümitsizlikten uzak durmaktır.

3-Teslim: İnsanın, gücü ve iktidarı nisbetinde yapması gereken bütün faaliyeti yapıp sonra da işlerini Allah’ın takdirine bırakmak ve O’ndan gelen her şeye rıza göstermektir.

4-Tefviz: Teslimden daha ileri bir noktada, kendisi hakkında kaderin verdiği hükme razı olmak ve isyan etmemektir.

Bu konuyu İbrahim Hakkı Erzurumlu “Marifetnâme” isimli kitabının, “Tefvizname” bölümünde mükemmel bir şekilde, nazım olarak ifade etmiştir. Onun baş tarafında Merhum şöyle der:

“Hak şerleri hayreyler,

Zannetme ki gayreyler.

Arif anı seyreyler,

Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler!…”
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ