Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

TEKBİR Mİ MARŞ MI?

“Onların Kâbedeki ibadetleri, ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey

değildir.” (Enfal Suresi: 35)

Her milletin kameti kıymeti başka bir elbise ister. Şu dünya üzerinde yaşayan her bir toplumun kendine has; örfü, âdeti, gelenek-görenek, ahlak ve dini inançtan müteşekkil kültürel değerleri vardır. Ve bu kültürü yaşatıp nesl-i âtiye miras bırakmak ta her bir ehl-i hamiyyetin görevi olmalıdır.

Zaman zaman, özellikle şu “cenaze teşyî’nde” bir Müslüman’a yakışır şekilde, onu ebedî âleme yolcu ederken ona uygun bir tarzda gönderemeyişimizin üzüntüsünü yaşar ve kendi kendime şöyle derdim: Cenaze törenlerinde, namazdan sonra bir kısmı alkışlarla, ıslıkla ve bir kısmı da Shopin (Şopen) in marşıyla ahirete yolcu ettikleri mevtalar hakkında yapılan bu muamelenin ne yapanlara ve ne de yolcuya hiçbir faydası yoktur. Öyle ise bu abesle iştigal niye?

Bir İslam toplumunun bu büyük faaliyete karşı bir davranış şekli yok mudur?

Bu konuda bir yetkili ve cesur yürekli biri çıksa da ne oluyor? Kimi, nereye ve nasıl uğurlamamız gerekiyor diye edilen süallere cevap verse diye bekliyordum.

Bizim mahallî mürşitlerimiz(!), cenazeden sonra misafirlere pide ikram edilsin mi, edilmesin mi konusunu tartışırken nihayet bu konuda en yetkili bir isim çıktı ve yine bir ezber bozarak “Şehit cenazelerinde Şopen’in marşı yerine Itrî’nin tekbiri olmalıdır” dedi.

Evet, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmezi bütün ruhu canımla tebrik ediyorum. Kendisine iletilen şehit yakınlarının vasiyetini de dile getirirken, Cami-Şehit ve Kur’an arasına Polonyalı bir müzisyenin marşını ilave etmenin, dinî ve millî hassasiyetimize yakışmadığını belirtti.

Yazımın başında belirttiğim ayette de, İslam’dan önceki Kureyşîlerin kendilerine mahsus ibadet şekillerini Kur’an anlatırken; onların ibadeti “Mükâ ve Tasdiye” diyor. Yani, ıslık veya üflemeli bir çalgı ile alkıştan ibaret olduğuna dikkat çekiyor.

Sözün özü: Biz, biz olalım. Hiçbir kültürü, kendi kültürümüzden üstün tutma gibi bir gaflete kapılmayalım. Hele de, Peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehadet mertebesini ihraz etmiş ebedî saadet yolcularını, onlara uygun bir tarzda teşyi edelim…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ