Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

SORULAR-CEVAPLAR

Aslında, aşağıda arz edeceğim hususlar gazete sütunlarında ifade edilecek mevzular değil, daha doğrusu soran ve okuyucular açısından tam muknî bir cevap teşkil etmeyebilir. Zira bu meseleler bir sütunda izah edilecek boyutta olmadığından peşînen bu soruları soranlardan ve okuyucularımdan özür diliyorum.

Ve lâkin bu sorulara cevap verecek makamların suskunluğu, lâkaytlığı ve havaleciliği (Diyanetin fetva dairesine yönlendirmeleri) bizi bu noktada mecbur bıraktı.

Mesleğimiz ve sosyal konumumuz gereği toplum içerisinde biraz fazla yer aldığımız için, halkımız çekinmeden zihnini bulandıran bazı soruları bizlere yöneltiyorlar. İşte onlardan bazıları:

1-Kur’an Dinlemenin Hükmü: İmam namazdan sonra, Camide Kur’an okurken cemaatten bir kısmı kalkıp gidiyor, acaba bunlar günah mı işliyorlar?

El-Cevap: Kur’an dinlemek farz-ı kifayedir. Yani Kur’an okunurken cemaatten bir kısmı O’nu dinlese bu emir yerine getirilmiş olur ve çeşitli mazeretlerinden dolayı da namazdan sonra kalkıp giden cemaate de günah terettüp etmez.

Bu arada farz-ı kifaye nedir? Bu konuyu da açıklamak gerekir. Farz-ı Kifaye: Bir İslam toplumunda, bir kısmının ifa etmesiyle diğerlerinden de o hükmün sakıt olacağı (sorumluluğun kalkacağı) İlahî emirlerdir. Mesela: Cenaze Namazı, ilim tahsili (Burada kasdedilen ihtisas ilmidir. Yoksa her müslümanın dinini öğrenip ve ubudiyetini yapacak kadar ilim tahsil etmesi kendisine farz-ı ayn’dır), hafız olmak ve Kur’an dinlemek bu kabil ibadetlerdendir.

Hadiseyi bir başka boyutuyla değerlendirecek olursak: İslam Dini akıl, mantık ve fıtrat dinidir. Ve bu dinde kolaylıklar ve maslahatlar daima nazar-ı itibara alınmıştır.

Yani bir mümin; cemaat halinde namazını kılmış, sonundaki tesbihatını da yapmış ve bir de topluca duasını yapmış, ama akabinde; ya yolcudur, ya esnaftır, ya abdestini tutamıyacak derecede hasta-ihtiyar olabilir, bu ve buna benzer zaruretler dolayısıyla camiden çıkabilir. Bütün bunları bir tarafa bırakıp duadan sonra İmamın okuyacağı aşr-i şerifi zorla dinlettirmek, ubûdiyetimize mesnet teşkil eden ilm-i fıkha da, fıtrata da aykırıdır.

Devam Edecek…
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ