Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

SORULAR-CEVAPLAR-2

a-) Ezan Meselesi:

Ezan: Mü’minlerin günde beş defa kılmakla yükümlü oldukları namaza bir çağrıdır. Vahdâniyyet-i İlâhiyyeyi ve Hakâik-i İslamiyyeyi kâinata ilan etmek için minare ve emsali mahallerde edilen nidadır ki, İslamın çok mühim bir şiarıdır.

Ezanın mesnedi ve kaynağı Sünnet-i Nebeviyedir (asm). Cenabı Hak bu “Şeair-i İslamiyeyi,” asliyetine uygun bir şekilde minarelerimizde kıyamete kadar devam ettirsin.

Şimdi gelelim bu konuyla ilgili soruya.

Soru Şu: Hocam, bir camiye Cuma namazı için gittik, vaaz dinliyorduk. Vaiz efendi ezan okunurken vaazı kesti ve bize de dinlememizi tembihledi. Şimdiye kadar böyle bir şey işitmemiştim. Konuyu izah eder misiniz?

El-Cevap: Ezan ve Kâmet; “Şeâir-i İslamiyedendir.” Yani İslamın alâmet-i fârikasıdır. Bir memlekette ezan sesi duyuluyorsa, oranın bir İslam beldesi olduğu anlaşılır.

Ezanın dayanağı ise, vahiyle Hz. Muhammede (asm) bildirilmiş ve ilânihaye devam eden bir Sünnet-i Nebevîdir. Ezanı ve Kâmeti okumak ve dinlemek sünnettir. Ancak, camilerde cemaate hitaben yapılan va’zu nasihat ise, cemaat için; dinini, diyanetini öğretmek ve öğrenmenin hükmü farzdır. Yani ilim tahsili esnasında, dışarıda okunan ezanı camiideki cemaatin dinlemesi gerekmez. Burada; “ehemmi, mühimme tercih gereklidir.”

b-) Sakal-ı Şerif (Lihye-i Şerif) Ziyareti: Peygamberimiz Hz. Muhammede (asm) ait ve O’nun mübarek sakalından bir miktarını, sahabe efendilerimiz muhafaza etmiş ve pek çok mahalle göndermişlerdir. Rivayete göre bunların sayısı bellidir. Ancak Lihye-i Saadet, yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibaret değil, belki mübarek başından, tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişlerdir. Onlar ise binlercedir. Şu anda, sayısında şüpheye düşülemiyecek kadar çoktur.

O saçların ziyareti vesîledir. Vesilelik ciheti o şeyin zatına bakmaz, vesîlelik cihetine bakar. Madem bu mübarek saçlar; O Zat’a (asm) hürmet, teveccüh ve salavâta vesîle oluyor; kat’i sened ile o saçın zâtını teşhis ve tayin lazım değildir. Yalnız aksine delil olmasın yeter. Çünkü: Telakkiyât-ı âmme ve kabûl-ü ümmet, bir nevi hüccet hükmüne geçer.

Bu meseleye ilişenler iyi düşünsünler! Rüzgara karşı tükürmesinler!

12.03.2018
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ