Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

SORGUN’A BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTEYENLERDEN BEKLENTİLERİMİZ-2


2- Çevre ve Şehircilik Projesi

a-Şehrin giriş-çıkış ve uygun sahalarının ağaçlandırılması,

b- Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik Şirketinin boşalttığı sahaların acilen yeşil saha ve orman alanı ilan edilerek, şehrin çirkin görünümden kurtarılması,

c-ÇEDAŞ’ın özelleştirme taahhüdünün gözden geçirilerek, şehir içindeki enerji ana hatlarının yer altına alınmasının temini,

d-Uzun süren kış mevsimi sebebiyle cadde ve sokakların devamlı temizlenmesi bakımından Sorgun Belediyesi’ nin araç takviyesi yapması ve bilhassa kar temizleme aracının tedarik edilmesi,

e- Esnafın yaya kaldırımlarını işgal etmesinin önlenmesi,

f- İlçemizde kurulan asfalt tesisinin bir an önce devreye sokularak müsait yerlerin asfaltlanıp, diğer cadde ve sokakların uygun bir malzeme ile yenilenmesi ve şehrin köy görünümünden çıkarılmasının sağlanması,

g- Zaman içerisinde, Jandarma, İbn-i Sina Anadolu Lisesi ve Kız Meslek Lisesi’ nin daha uygun bir mekâna taşınması ile yerlerine plana uygun iş merkezleri veya katlı otoparkların yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

h- Sivas Caddesinin terminal kavşağı şimdiden tehlike arz ettiğinden Karayollarını devreye sokarak, söz konusu cadde üzerinde ciddi ve kalıcı bir projenin uygulanması gerekmektedir. Hatta emsalini bazı şehirlerde gördüğümüz, İkikarayolu Kavşağından başlayarak sanayi çıkışına kadar “battı-çıktı” tarzında kısa tünellerin yaptırılması temin edilmelidir.

i- Yine söz konusu caddeye alternatif olacak ve yeri hazırlanmış, çevre yolunun devreye sokulması gerekmektedir.

j- Atatürk Bulvarı’ nın Sivas Caddesine çıkış istikametinin trafik açısından rahatlatılması amacıyla gerekli istimlak işlemlerinin yapılarak bulvarın uzantısının rahatlatılması,

k- Başı boş köpekleri toplama ve bakım merkezinin hayata geçirilmesi önemli bir husustur.

3- Kültür-Eğitim ve Sağlık Projesi:

Gerçekten muasır medeniyeti yakalamanın çaresi; yetişmiş, gelişmiş ve eğitilmiş insanlar sayesinde olacaktır.

Bu sebeple;

a-İkili öğretim yapan okullarımızın normal öğretime dönüştürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

b-Binası olmayan okulların (Kız Meslek Lisesi) binası için yer tahsisi ile ilgili bakanlığın harekete geçirilmesi,

c-Yeteri kadar yurt binasının planlanarak yapılmasının temin edilmesi,

d-Yine verilen sözlerin takibi açısından 2-Adet Yüksek Okul (4-yıllık) ve bir de Meslek Yüksek okulunun takibini yapmak üzere, bu maksatla kurulmuş vakfa işlerlik kazandırılması, vakıf mütevelli heyetinin yeniden gözden geçirilmesi ile bir icra heyetinin teşekkül ettirilmesi,

e-İlçemizin kapasitesine uygun ve ileriye dönük çok amaçlı bir kültür merkezinin kurulması,

f-Sağlık tesislerinin gözden geçirilip planlanan hastanenin acilen yapımının temin edilmesi,

g-Bu arada ilçeye bir de hayvan hastanesinin planlanmasının zaruretine inanmaktayım.

h- Diyanet İşleri Başkanlığınca, meslek mensuplarını yetiştirmek maksadıyla kuracağı “Eğitim Merkezi” nin Sorgun’da kurulmasına gayret edilmesi gerekmektedir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ