Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

SORGUN’A BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTEYENLERDEN BEKLENTİLERİMİZ-1

Bundan yaklaşık 6 sene önce (19/04/2012) eski kaymakamlarımızdan Levent Kılıç Bey’in tertiplemiş olduğu bir platformda Sorgun’un meseleleri tartışılmıştı.

Şimdi ise ABD’yi yeniden keşfe gerek yoktur. O günün tartışılan konuları (Bir kaçı müstesna) aynen devam ediyor. Gazetemize gelip bizden tavsiye isteyen aday adaylarımıza bir rehber olması amacıyla, o gün platformda sunduğumuz tebliği aynen yayınlıyoruz.

SORGUN PLATFORMU

“Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir,” fikrini benimseyip, vatan sevgisinin imandan kaynaklandığına inanan insanların ideal bir şekilde, medeni bir toplum olarak yaşaması hedeflenen Sorgun ilçesinin gerçek bir şehir haline getirilmesini amaçlayan “Sorgun Platformu” bu iyi niyetin bir tezahürüdür.

Kitle iletişim vasıtalarıyla küreselleşen ve küçülen dünyamızda, nerede ve nasıl insani değerler varsa; iyi, güzel, faydalı ve insan menfaatine uygun hayat tarzlarını bu günün insanı görüyor ve fıtri olarak ona talip oluyor.

Evet, neden oralarda var da bizde yok?

Evet, bu fıtrî talep, bence bu platformun ana fikrini oluşturmalıdır.

Ancak, burada üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus var, o da şudur: Her yerde ve her zaman, bu millet hamiyetinin gereği güzel bir projeye derhal sahip çıkmak ister. Şevkle sarılır, herkesin ve her kesimin destek olacağını ümit eder, hatta herkesin sözle teşvik ettiğini görür ve dört elle sarılır. Fakat bakar ki meydanda yalnız ve tek başına kalmıştır. Bunun için Merhum Hoca Nasreddin’in; Timur’la olan fil hikâyesi dillere destan olmuştur.

Bu sebeple, bu fikri ortaya atanlara bu endişemi hatırlatıp, bu olayın bütün Sorgun’u ilgilendirdiğini ve bu toplumun bütün dinamiklerini harekete getirmenin zaruri olduğunu belirttikten sonra; “Erzurumluların tabiri ile ha konuşuk olsun” gibisinden sonucu akim kalacak bir toplantı olacaksa, buna gerek olmadığını hatırlattım. Bununla beraber bana, gerekli hazırlıkların yapılarak düşüncelerimin platformda tartışılacağını belirtip ısrarla davet ettiler ve ben de katılarak, aşağıda arz edeceğim hususları kadirşinas Sorgunlulara aktardım.

İstikbalde, nesli âti benim hakkımda; “dünyayı gezip gören bir insan olarak bu Sorgun hakkında neden bildiklerini anlatmadın?” dediğinde elimde yazılı bir belge olsun diye bunları ehli hamiyetin dikkatlerine sunuyorum.

Ben, bu saikle burada kısaca birkaç başlık altında bu platformdan beklentilerimi belirtmek istiyorum:

1- Sosyal Sorumluluk Projesi:

a- Aile Yaşam Merkezi adı altında bir kültür kompleksinin kurulması: Bu kurumun çok fonksiyonel olarak, her yaştaki ve her kesimden insanın kabiliyetlerinin geliştirilmesi, boş zamanlarının değerlendirilmesi açısından söz konusu kurum bu ilçe için büyük önem arz etmektedir.

b- Aile Birliğinin Korunması ve Boşanmaların Önlenmesi: Aile sağlıklı bir toplumun temel unsurudur. Sudan bahanelerle boşanmaların arttığı günümüzde bu kurumu muhafaza etmek, toplumun istikbali açısından önemlidir. Bu nedenle, İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, Hukuk Mahkemelerinden boşanma müracaatlarının araştırılarak, bu işe ehil olan insanlardan bir heyet kurularak derhal çalışmalara başlanılmalıdır.

c- Dilenciliğin Önlenmesi ve Gariplere Sahip Çıkılması: Sosyal Yardımlaşma Vakfının hizmet sahasının genişletilerek, ilçemizdeki gerçek muhtaçların tespitiyle gerekli yardımların yapılması, kimsesiz ve sokakta kalmış olanlara da maddi ve psikolojik destek sağlamak için bir heyet teşekkül ettirilip, Sivil Toplum Örgütlerini de devreye sokarak onları topluma kazandırmanın tedbirlerini almak mecburiyeti vardır. Dilenciler için de emniyet ve zabıtayı devreye sokmak gerekmektedir.

Sürecek

01.12.2018
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ