Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

SİYASİ VE İCTİMAİ BİRER TAHLİL

a - “Herhangi bir kul dünyada diğer bir kulun ayıbını örterse, Kıyamet Gününde Allah da onun ayıbını örter.”

b – “Bir adam Peygamberimize (asm) gelerek: Ya Resulallah halk içinde iyi muamele yapmama en ziyade layık olan kimdir ? diye sordu. O da : Arka arkaya anan, anan dedi. Üçüncü de babandır, buyurdular. ” (Hadis-i Şerif)

İçinde yaşadığımız şu iklimde olaylar çok fazla ve hızlı hareket ettiği için takibinde zorlanıyoruz. Bu sebepledir ki gündemi yakalayıp tahlil etme imkanından çoğu kez mahrum oluyoruz. Ama her şeye rağmen “Ehemmi mühimme tercih etmek” kaidesi ile bu günlerde cereyan eden iki olaya satır başı açmak istiyorum.

Bunlardan birincisi hadiste bahsedilen ayıp örtme konusudur.

Burada benim niyetim ve arzum seçim kampanyalarında yapılması gereken müspet icraatlar yerine maalesef karalama kampanyasının pek çok yaşandığı politika çarşısında aklı selim insanları; biraz sağ duyuya, biraz insafa, adalete ve iz’ana davet etmektir.

Hz. Ali (ra) der ki: “Mert olan menfi şeylere tenezzül etmez.” Evet müspet icraat elinden gelmeyen, ufku-çapı ve kapasitesi talip olduğu makama kifayet etmeyen insanların daha hızlı koşmaları gereken yarışta koşamayıp diğerlerinin ayaklarına çelme takmaları gibi basit ve pespaye oyunlara yeltenenleri çok gördük ve daha da göreceğiz.

İnsanların insanlık gereği istemeyerek yaptığı bazı gizli kalmış hataları ve ayıplarını teşhir etmek (Allah gizli kalmasını murad etmişse) teşhir edene hiçbir şey kazandırmaz. Hele hele yukarıda mealini verdiğimiz Hadis-i Şerif’in mefhum-u muhalifini akla getiren bir başka hadis var ki, ahirete inanan insanları dehşete düşürüyor.

Yani bir kulun gizli kalmış bir ayıbını teşhir edenleri, ahiret gününde bütün insanlar nazarında teşhir edip rezil rüsvay edeceğini ifade ederek Cenab-ı Hak bu tür insanları tehdit ediyor.

Peki, ya ayıp (hata) isnat edilen insanlarda gerçekten böyle bir noksanlık yokta iftira ediliyorsa, her halde sadece insanlık değil bu tür hasta ruhlulara bütün mahlukat lanet edecektir.

Bunun için ehli siyasetin muhalifleri hakkında ileri geri konuşurken ölçüyü kaçırmamaları lazımdır.

Gelelim ikinci hadis ve yorumuna:

Geçen hafta Sorgun’da bir avukat arkadaşın yazıhanesinde bulunuyordum. Orta yaşlı, dört büklüm, felaketzede bir bayan geldi. Ve oğlunun kendisini dövdüğünü, şikayette bulunacağını söylüyordu. Hikayeyi sonuna kadar ben dinleyemedim, tahammül edemedim. Size bu konuyu naklederken bir baba ve bir evlat olarakta utanıyorum.

Bir insan sebeb-i vücudu olan ve kainatta en muhterem bir varlık olan anaya bu muameleyi nasıl reva görebilir ?

Her halde aklı, şuuru olmayan, sorumluluk (mükellefiyet) duygusu bulunmayan insan dışı bir varlık bunu yapabilir diye düşünüyorum. Onlara da hakaret olmasından endişe ediyorum. Kendi kendime, her halde olsa olsa başkasına eziyet vermekten zevk alan yılan gibi, akrep gibi bir hayvan bu muameleyi anasına yapabilir diyorum.

Siyasi partilerin parti programlarında olmasına rağmen seçim bildirgelerine hem de en önemli yerlerine bu meseleyi koymalarını istiyorum.

Ey toplum mühendisleri! Toplumun temel taşı olan aileyi ve aile fertlerinin bu milletin temeli olduğunu, bu milletin bünyesine uygun bir şekilde eğitilmediği takdirde elimizle evimizde canavarlar yetiştireceğimizin bilincinde olacağımızı her platformda tartışmaya açınız.


Tarih : 28.06.2007
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ