Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ŞİMDİ TEVAZU İLE HİZMET VAKTİ

Bu ülkede,8 Haziran 2015’ten itibaren 5 aylık bir fetretten sonra, çok şükür dostlara “oh!”, düşmana da “vah!” dediren bir netice hasıl oldu.

Ama gel gör ki, bu dönemde gerçekten tarihin ender kaydettiği olaylardan birini daha yaşadık. Ben bu süreci Hz. Nuh’un (as) döneminin bir nümunesi diye tavsif ediyorum. Bu 5 aylık süre içerisinde hâdiselerin dağlarvâri dalgaları, insanların fikrî istikametine çok büyük tesirler icra etmiştir. Bu ülkenin aleyhinde dışarıdan; siyasî, iktisadî ve askerî pek çok planlı entrikalar çevrilmiş ve onların uzantıları da yine bu ülkeyi içeriden karıştırmak niyetiyle akla hayale gelmedik kumpaslar planlamışlardır.

Fakat; akıl, vicdan, feraset ve basîretten teşekkül eden sağduyu galip gelmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygıyı esas alan demokratik bir iradeyle sandığa giren reyler bu milleti sahil-i selamete çıkarmıştır.

Şimdi tufandan sonra, “Ey Arz, suyunu yut ve ey sema sen de suyunu tut!” hitabına mazhar olan zaman-ı Nuh (as) gibi bu ülkeye bir huzur ve sükûnet tesis eden Cenabı Hakk’a sonsuz şükürler olsun.

Bu imtihanda başarıya vesile olan önce inayet-i İlahiye, sonra bu milletin sağduyusudur. Bu sabeble; benlik, enaniyet, gurur ve kibir bu neticeyi gölgelememelidir. Bu konudaki hassasiyetini müşahade ettiğimiz “ Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da Konya’dan, muhabbet âbidesinin mekanından verdiği mesajla” bizleri yanıltmamıştır.

Sayın Başbakan seçim sonucu yapmış olduğu balkon konuşmasında, ecdadından Yavuz Sultan Selim’e layık bir devlet adamı olduğunu ispat etmiştir. O Cihangir, Halife-i İslam, Mısır seferinden dönerken İstanbul’da büyük bir nümayişle karşılanacağını öğrenir. Zira iki meydan muharebesi kazanmış ve İslam Âleminin hilafet makamını bizzat ihraz etmiş biridir. Zafer sarhoşluğuna düşmeden orduyu Gebze’de bekletip İstanbul’a gece girmiştir. İşte bu davranış tevazuun zirvesidir.

Evet, bu hissiyatla raiyetine muamele etmek büyüklüğün şiarıdır. Ama, hak edene de ceza vermek ve hele hele bu ülkeye ihanet edenleri cezalandırmak ta, adaletin gereğidir. Bir kısım hainlerin, her nekadar suret-i haktan görünse de yine de fıtratlarının gereğini yapmak için her zaman fırsat kollayacaklarını da gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Bunlara karşı asla zaaf gösterilmemelidir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ