Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

SEYAHAT EDİN, SIHHAT BULUN

‘Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, bu sayede düşünecek kalpleri, işitecek kulakları bulunsun? Doğrusu gözler kör olmaz; lakin sinelerdeki kalpler kör olur.’ (el-Hac: 46)

İnsanların; gezip görmek istedikleri mekanları, sağlık, ilim tahsili, ticaret ve ibret için yer değiştirmelerine seyahat veya güncel ifadesiyle turizm diyoruz.

Şu dünya hanesinde iç içe yaşayanları Yüce Yaratıcı birbirine muhtaç bir vaziyette yarattığı için insanlar hayatlarını idame ettirmek için birbirlerine şiddetle ihtiyaç hissetmektedirler.

Yine, bu insanları farklı kabiliyet ve kapasitede yaratan Cenab-ı Hak, onları ayrı ayrı mekanlarda iaşe ve ibate ederek bir faaliyetin içerisine sokmuş, ta ki fıtratlarındaki en son sınıra kadar yani kemal noktasına kadar yarışsın ve bu dünya hayatını kendisine daha rahat ve daha huzurlu bir ortam haline getirsin.

İnsan oğlu bu çalkantılı okyanusta ve her sayfası ibretnüma bir kitap gibi olan bu kainatta seyrüsefer ederek, hem kendinden önceki milletlerin tarihini ibretle seyredecek, onların akıbetlerini görüp, düşünüp ibret alarak onların hatalarına düşmeyecektir.

Yine insan oğlu, fıtratındaki merak saikası ile görmediği, bilmediği ve işitmediği yerleri gezip görerek ilim ve tecrübesini artıracaktır.

Bu faaliyetin bir başka boyutu da şudur: İnsan vefa hissiyle kendine armağan edilen bu yurdun, nasıl kan ve can verilerek yurt haline getirildiğini görüp o anıtları seyrederken, o şehitlere karşı minnet ve şükran ifadesiyle onlara Fatihalar gönderecektir.

Ve yine zalim kavimlerin başına gelen felaketleri düşünerek; adalet, sevgi, şefkat, merhamet ve itaat gibi toplumda insani duyguların güçlendirilmesine çalışması gerekmektedir.

Turizmin, hakiki mana da turizm olması için seyahatlerin ibret verici bir faaliyet olması makamında esas olan husus bu faaliyetin insanlığın umumuna fayda sağlamasıdır.

Aksi takdirde; insanları yolunacak bir kaz gibi görüp, onları sefahat ve ahlaksızlığın girdabına sürükleyecek tesisler inşa etmek ve onarlı kandırmak için bir takım hile ve entrikalar çevirmek ne İslam’a ve ne de insanlığa yakışacak bir davranış değildir.

İnsana, insanca muamele gerekir. Halka hizmet, Hak’ka hizmettir. Ne gittiğimiz yerde ve ne de gelenlere karşı asla insanlığımızı unutmamamız gerekir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ