Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

SADAKA BELAYI DEF’EDER

“Fitne uykudadır, uyandırana Allah lânet etsin.” (Hz. Muhammed-asm)
Bu güne kadar bu coğrafyada yaşayan insanları birbirine düşürmek, birinin silahıyla diğerini vurmak ve topyekûn bu insanları geldikleri yere göndermek veya inanç ve ideallerinden uzaklaştırmak için inanılmaz derecede hile ve desiselerle, sinsice tuzaklar hazırlanmış, ama bu milletin feraseti her defasında bu tuzakları görmüş, Rahmet ve İnayet-i İlahiye’nin de yardımıyla bu millet, bu çeşit badirelerden kurtulmuştur.
Hafızanızı yorup çok uzağa gitmeğe gerek yoktur. Selçuklulardan itibaren, Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerine şöyle bir göz atın yeter. Göreceksiniz ki, bu milleti birbirine düşürüp, bu vatanı parçalamak için akla hayale gelmedik entrikalar çevrilmiştir.
Bu milletin aleyhinde; Haçlı Seferlerinden Sevr’e kadar, görünen ve görünmeyen, bilinen veya bilinemeyen; askerî, iktisadî ve ideolojik mahiyetteki bu çok farklı stratejik planların, bugün de değişik versiyonunu ibretle ve dehşetle seyrediyoruz.
Her zaman ve zeminin geçerli bir metaı vardır. Salgın bir hastalık gibi insanlara sirayet eden ve özellikle gençlerin hissiyatına tesir eden “twitter” mesajlarına tedbir alınmalı ve akl-ı selimi harekete geçirmeliyiz.
Tehevvüre ve telaşa kapılmadan, sağduyu ve soğukkanlılıkla olayları değerlendirip, tesir altındaki hissiyatı karışık gençleri akl-ı selime davet etmeliyiz.
Sokaktan medet uman insanların kimler olduğunu, bu zihniyetin yakıp yıkmaktan başka bir maharetinin bulunmadığını ve bunların her türlü müspet icraata karşı çıktıklarını birazcık basireti bulunanlar derhal anlayacaklardır.
Ben şahsen bu milletin, her zaman olduğu gibi bu badireyi de atlatacağına inanıyorum. Zira Haçlı Seferlerinden- Çanakkale ve İstiklal Savaşına kadar kanlarıyla-canlarıyla, Miyanmar’dan Haiti’ye kadar mallarıyla “Zekât ve Sadakasını” veren bu milleti Cenab-ı Hak, zalimlere ezdirmeyecektir.
Yeter ki; saflarımızı sık tutalım, aramıza insî ve cinnî şeytanlar girmesin. Allah bu milletin feraset ve basiretini açsın da, içimizi karıştıran parmakların elini, kolunu ve gövdesini göstersin. Unutmayın! İyi niyet, hayırlı nasihat, dua ve temenniler de sadakadır…

13.06.2017
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ