Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

RAMAZANA HAZIRLIK

Geçen hafta iki yakınımızı birden ebedî âleme yolcu ettik. 6 Haziran 2015 Cumartesi günü, Sorgun’un sevilen ve sayılan esnaflarından, Nurettin Şahin ve İsmail Doğan aramızdan sessizce ayrıldılar. Her ikisine de rahmet temennisiyle burada yâd etmek istedim.

Ayrıca bu vefat münasebetiyle kabristana şöyle bir nazar ettiğimizde dikkatimizi çeken ve bizim hayatımız kadar gerçek olan ölüm hakikati karşımıza çıkıyordu. Demek oluyor ki, aklı başında olan insan, hayatı kadar ölümü de düşünmek ve ondan sonraki hayata kendini hazırlamak mecburiyetindedir. Yani, insan kendini bir muhasebe ve muvazeneye tabi tutmalıdır. Uzun bir sefere çıkılıyor. Öyle ise, yol tedarikinin de ona göre olması lazımdır.

İşte, Cenabı Hakkın; ihsan, rahmet ve kereminin, kullarına bol bol yansıdığı “Üç Ayların” içinde bulunuyoruz. Allah’ın Ayı, Receb-i Şerifi ve içindeki Regaip Kandilini ki, meleklerin dahi rağbet ettiği bir geceyi geride bıraktık. Zerreden şemse kadar ubudiyet noktasında, bütün mahlûkat namına temsil makamında, Habibini bizzat makamına yükselttiği gece olan Miracı Muhammedî’yi idrak ettik. Ve yine bütün bir senede Kutsî bir çekirdek mahiyetindeki, beşerin mukadderatıyla alakalı olan, Şaban-ı Şerifteki Berat Kandilini ihya ettik.

Bütün bunlarla birlikte bir ruh inceliğine sahip olan ve maddî bir tanzifata erişmiş beşeri Ramazan karşılıyor. Daha doğrusu Ramazan Ayını, bu halet-i rûhiye içerisinde bizim karşılamamız arzu ediliyor.

Öyle ya; zaman dediğimiz bizi kuşatan, bu nûranî ve ruhanî şerit bizi ihata ettiğine göre, bizden sudur eden bir takım şeyleri alıp, ebediyete intikal ettirecek ve levh-i mahfuzun levhalarına nakşedecektir.

Evet, sair vakitlerde her bir amel-i salihin uhrevî semeratı bire on ise, üç aylarda yüzden geçer. Beratta bire yirmi bin, Kadir Gecesinde de bire otuz bin olduğuna dair rivayetler vardır. Nazar-ı gafletle geçirmeden, Ramazan-ı Şerifi idrak edip tamamını ihya eden her bir mümin, manevi seksen senelik bir ömrü baki kazanacaktır. Zira Kadir Suresinde Yüce Yaratıcı bu müjdeyi vermekle kullarını bu istikamete yönlendirmektedir.

Kafaların, gönüllerin ve dillerin dünyevîleştiği, insan hayatını siyasetin esir aldığı şu günlerde, insanın hazırlıksız yakalanmadan ve sadece dünya için yaratılmadığını idrak etmesi açısından şu mevsimin ve şu iklimin kadrü kıymetini bilmesi elzemdir.

Zira hayat sürat peyda etmiş ve ölüm öldürülmüyor. Her an karşınıza çıkabilir, hazırlıklı olun, bu Ramazan son Ramazanınız olabilir…

13.06.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ