Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

RAMAZANA GİRİŞ

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuğu; ruhlar aleminden, anne rahminden, dünya hayatına ve oradan da kabir yolu ile berzah alemi ve haşir yoluyla da ebedi saadette (cennet yada cehennem) noktalanacaktır.

Dünyaya gelişinden itibaren, bu yolculuğu lehine çevirebilecek her türlü teçhizatın kendisine verildiği insana, yine de pek çok kırılma noktası ve hesaplaşma durakları gibi fırsat ve imkanlar bahşedilmiştir.

İşte Ramazan Ayı da, insanın nefsi ile ciddi manada bir muhasebe yapma imkanı bakımından çok büyük bir fırsattır.

Kendisinden önce manevi atmosferini; Regaib, Miraç ve Berat Kandilleriyle hissettiğimiz bu mübarek rahmet ayını idrak etmiş bulunuyoruz.

Ramazan: Mübarek ayların en mühimi ve mübarek üç ayların sonuncusu. Kuran-ı Kerim’in nazil olmağa başladığı oruç ayı. Arabi ve Kameri olan takvime göre dokuzuncu ay. Oruç tutanın günahlarını yakıp mahvettiği için bu ismin verildiği rivayet edilir.

Ramazan-ı Şerif’te müminler derecelerine göre bu aydan hissedar olurlar feyiz ve manevi hazlara mazhar olurlar. Özellikle insandaki midenin aksine; kalb, sır ve manevi duyguları oruç vasıtasıyla nurlanır ve terakki ederler.

On iki ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif, adeta ebedi saadeti kazanma yolunda ahiret ticareti için gayet karlı bir alışveriş merkezi ve bir pazardır. Uhrevi hasılat için gayet bereketli bir zemindir.

Ve yine Ramazan-ı Şerif, her bir amal-i saliha’nın büyüyüp geliştiği ve bereketlendiği bir bahar iklimi ve nisan yağmurudur. Aynı zamanda Cenab-ı Hakkın Rububiyetine karşı kullarının emre itaat noktasında gösterdikleri bir resmi geçittir. Bu vesileyle meşru ve mübah olan şeyleri O’nun emri ile belli bir süre terk etmeleri, insanları hayvani mertebeden gerçek manada insanlık mertebesine çıkarmasının en önemli göstergelerinden biridir. Oruç insanı adeta melekiyet mertebesine yükseltmektedir.

Evet, Ramazan-ı Şerif; bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi kazandırır. Ramazan Ayı, seksen üç sene manevi bir ömür kazandırabilir. Leyle-i Kadrin, Kuran’ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat-i bir delildir.

Gerek ferdi, gerekse ailevi ve toplumsal hayatımızın bu manevi iklimden imkan nispetinde feyiz alıp hayatımıza istikamet vermemizin yolu bu ayı belki hayatımızda ki son Ramazan diye telakki edip onu bir hesaplaşma durağı haline getirmeliyiz.

Hakikatine inanıp gündüzleri oruçla, gecelerini teravihle, fakir fukarayı zekat ve sadakayla süsleyerek hayatımıza misafir olan bir aylık bir zaman dilimi inşallah hem günahlarımızın silinmesine ve hem de bize seksen senelik bir ömür kazandırmaya vesile olacaktır.

Bu vesileyle bütün okuyucularımın Mübarek Ramazan Ayını ve içindeki Leyle-i Kadir’lerini tebrik ediyor, hakikatine nail olmalarını Yüce Mevla’dan temenni ve niyaz ediyorum.

Tarih : 05.10.2005
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ