Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

RAMAZANA GİRERKEN

“Ey iman edenler! Oruç, sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ta ki günahtan sakınıp takvaya eresiniz.” (Bakara:183)

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan:Mübarek ayların en mühimi ve mübarek üç ayların sonuncusu.Kur’anı Kerimin nazil olmağa başladığı oruç ayı,Arabi ve Kameri olan takvime göre 9. ay.Oruç tutanın günahlarını yakıp mahvettiği için bu ismin verildiği rivayet edilmektedir.

Ramazan; ehl-i iman için,hayatına istikamet vermek açısından çok önemli bir tarihi kırılma noktasıdır.

Kızgın güneş karşısında çatlayan,şerha şerha yarılmış toprakların nisan yağmuruyla yeşillenip bereketlendiği gibi,günah ve isyan ateşinden kavrulmuş gönüllere de Ramazan Ayı Ma-i Nisan gibi medet vermekte ve ubudiyetin bereketini ve güzelliğini ehl-i imana hissettirmektedir.

Ramazanda mli’minlmer, derecelerine göre ayrı ayrı nur ve feyizlere mazhar oluyorlar. Kalb, ruh,akıl ve sır gibi manevi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar.

Ramazan-ı Şerif; ahiret ticareti için, ebedi saadeti kazanmak için, nefsi dizginleyip halis bir ubudiyet yapmak için gayet karlı bir çarşı ve pazardır.Uhrevi hasılat için çok münbit bir zemindir.

Ramazan-ı Şerif; bu fani dünyada, fani ömür içinde,kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır.

Evet bir tek Ramazan, hakikatiyle değerlendirildiğinde seksen üç senelik manevi bir ömrü ehl-i imana kazandırır. Leyle-i Kadir, Nassı Kur’anla bin aydan daha hayırlıdır ifadesiyle bu hakikate ışık tutmaktadır.

İşte bu hakikatleri bilip, gerekli hazırlığı yaparak böyle aziz bir misafiri layıkı ile karşılamak,aklı başında her mü’minin asli vazifesidir.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ