Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

RAMAZAN İBADET MEVSİMİDİR

Her zaman ve zeminin geçerli bir metaı olduğu gibi, Ramazan ayının da ibadet yönünden, daha doğrusu uhrevî semerât cihetiyle çok bereketli bir mevsim ve iklim olduğunu ifade etmeliyiz.

Yazının başlığında da belirttiğim gibi Ramazan ayı, çok küllî bir ibadet mevsimidir. Bu küllî ibadetten tam manasıyla istifade edebilmek için Oruç ve Teravih’in yanında diğer ibadet şekillerini de kısaca bu sütunda belirtmek istiyorum ki, inşallah bu Ramazanı hakkıyla ihya edip gönül huzuru ile uğurlayalım.

Bunlardan;

1-Sadaka: Allah rızası için fakirlere verilen; mal, para ilim gibi insanın muhtaç olduğu her hangi bir şey. Asr-ı Saadet’te Müslüman fakirler için toplanan zekâta da bu isim verilmekte idi. Yani zekâttan daha geniş kapsamlı bir ibadet şeklidir.

2- Zekât: Nisap miktarı mal ve paraya sahip olan Müslüman’ın, o mal ve paradan kırkta birini fakirlere sadaka olarak vermesidir. İslam’ın köprüsü olan bu ibadet için, malın bereketlenmesine ve temizlenmesine dair Allah Resulü’nün ifadeleri vardır. Hatta zekâtı verilmeyen malın, en az zekât kadar bir kısmının bir cihetle zayi olacağı rivayet edilmektedir.

3- Öşür: Bu da şer’i bir zekâttır. Her yıl yeni mahsulden, şartlarına uygun bir şekilde “onda biri”nin muhtaçlara verilmesidir. Bu da o mahsulün bereketine sebeptir.

4- Fitre: Sadaka-ı fıtır da denilen bu ibadet şekli, Ramazan Bayramından önce fitre olarak verilen sadakadır. Fitre, fıtrat (yaratılış) atiyyesi, lütuf ve bahşiş olarak verilir.

5-Fidye: Her hangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü yetmeyen bir kimsenin Cenabı Hak’tan özür sadedinde ve fakirin duasını almak niyetiyle verilen bir sadaka şeklidir ki, bunun bu yıla mahsus (2015) ölçüsü en az, her bir oruç için; onbir lira, elli kuruştur.

Bütün bunlardan maksat ve bu ibadetlerin en önemli hususiyeti, Allah’ın emrine itaattir. O’nun rızasını kazanmaktır.

Hikmetine gelince: Oruç nasıl ki, insan bedenine çok ciddî bir perhiz, şifa kaynağı ve organların; nizam, intizam, muvazene ve imtizacına vesile oluyorsa, işte bu çeşit malî ibadetler de toplumsal hayatımızın imtizaç ve ittihadına vesile olmaktadır. Hem malımızı temizlemekte ve hem de fakirin duasına vesile olarak, kin ve hasedi yok etmekte ve dolayısıyla İslam kardeşliğini pekiştirmektedir.

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ