Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

RAMAZAN AYI

Ramazan ayı, mübarek üç ayların sonuncusu ve Âlemi İslam’ca hürmet edilen ayların en mühimidir. Kamerî ayların dokuzuncusu olan bu ay, oruç tutanın günahlarını yakıp yok ettiği için bu ismin verildiği rivayet edilmektedir.

Ramazan ayının kutsiyeti ve bereketi, mukaddes kitabımız Kur’an ve Sevgili Peygamberimizin (asm) hadislerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu cümleden olarak, sahabeden Ubade bin Samit anlatıyor, Ramazan ayının başladığı bir günde Resulü Ekrem (asm) şöyle buyurdu:

“İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ay, yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karşı iftihar eder. Öyle ise kulluğunuzla kendinizi Allah’a sevdirin. Asıl bedbaht olan da, bu ayda Allah’ın rahmetinden nasibini alamayandır.”

Zamanlar ve mekânlar, içlerinde vuku bulan hadiseler sebebiyle kıymet ve ehemmiyet kazanırlar. İşte Ramazan ayının kadir ve kıymeti ise, bu ayda Kur’anın indirilmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Hatta Tevrat, Zebur ve İncil gibi diğer semavî kitapların da bu ayda nazil olduğu ifade edilmiştir.

Senenin on bir ayında dünyevîleşen insanı bu ay, rahmet ve bereketle kuşatır ve insanı adeta manevî bir iklimle rahmanî bir hayatın içine alır. İnsan oruç ibadetiyle adeta melekî bir hayat yaşamağa başlar. Gece teravih ve teheccüdlerle insan, yaratılış sırrına erer ve Yüce Yaratıcısına ve O’nun küllî nimetlerine karşı fiilen ve kavlen küllî bir ubudiyetle mukabele eder.

Ramazanı Şerifte müminler, derecelerine göre ayrı ayrı nur ve feyizlere, manevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb, ruh, akıl ve sır gibi pek çok manevî lâtifelerin bu mübarek ayda oruç vasıtasıyla pek çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Mide ağlarken onlar tebessüm ediyorlar.

İşte, doymak bilmeyen hırs-ı insanînin, kin ve nefret gibi adavet hissinin kırılması lazım ki insan, insan olduğunun farkına varsın. Bu hastalığın en büyük ilacı açlıkla nefsi terbiye etmektir. Bu mübarek ayın, bütün insanlığın huzur, sulh ve sükûnuna vesile olmasını temenni ve niyaz ediyorum.

28.06.2014
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ