Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Burada zaman zaman kullandığımız bazı teşbih ve tabirler elbette bu sütunun nezahetine uygun düşmüyor. Bu sebeple değerli okuyucularımdan peşinen özür diliyorum.Ama, ne yapalım; “Kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı, namahrem olanlar nazar etmesin” diye Bediüzzamanın güzel bir sözü vardır.Birtakım hakikatleri anlatmak ve tabir yerinde ise, taşı gediğine koymak için yaşanmış bazı olayları, olduğu gibi günümüzdeki olaylara monte etmek gerekiyor.

Bu cümleden olarak, tarihi bir fıkra nakletmek istiyorum:

Padişah, İncili Çavuş’la birlikte bir yürüyüş esnasında, hem zihnini dinlendirir, hem de İncili Çavuş’un muzip şakalarını dinlemek ister.Böyle bir zeminde İncili Çavuş’a der ki: “Bak İncili, şu anda öyle bir hata yap ki ve bu sebeple sonradan dileyeceğin özür ondan daha büyük olsun.”Bu esnada İncili derhal, zaman kaybetmeden Padişah’ın arkasına bir parmak atar.Padişah da; “Hey edepsiz! Ne yapıyorsun, Bu bana yapılır mı?” deyince, İncili Çavuş: “Affedersin Hünkarım, ben sizi Hanım Sultan sanmıştım” der.

Hafta başında Siirt’teki katledilen öğretmenlerle ilgili terörist başlarından birinin ifadesi bana bu hadiseyi hatırlattı.Zira o gencecik, şehidelerin arkasından güya teselli sadedinde, kudurmuş bir canavar salyasını saçarak: “Özür dileriz, biz onları polis zannettik,” diyordu.

Bu memleketin emniyetini, huzur ve asayişini temin eden asker ve polisini yıllarca düşman görüp mücadele eden ve onları şehit eden katiller; aslında özür dilerken, sivil halkın tepkisinden endişe ediyorlardı.

Belki de; okuyan, hakikatleri öğrenen öğrenci ve öğretmenleri kendileri açısından daha tehlikeli gördükleri için onlara kasten saldırıyorlardı.Çünkü;ışıkla-karanlık, iyilikle-kötülük, ilimle cehalet birbirinin zıddı olduğu gibi,bu millet ne kadar irşad ve tenvir edilirse karşısındaki düşmanını daha iyi teşhis edecektir.

Söz konusu özür, bu insanları (ana-baba-yakınları ve top yekun bu milleti) teselli edecek mi?Bana öyle geliyor ki, bu insan müsveddeleri; nura,aydınlığa,ilme ve bütün insanlığa karşı bir savaş açmış vaziyetteler.İnsandan Allah ve ahiret inancı çıkarsa, o mahluk canavar bir hayvan mahiyetine girer…

OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ