Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÖRDEK YUMURTALARI

Ördek; bizim kültürümüzde, Cenabı Hakk’ın yarattığı ve insana; etiyle, tüyüyle ve yumurtasıyla hizmet veren evcil bir hayvandır.

Yine, istikametini şaşıran, yol bilmez veya yolda kalmış biraz saf görünen insanlar için de kullanılır. Özellikle uyanık şoförler, durak dışında bu yolcuları alır ve tüylerini yolmaya gayret ederler.

Batıda ise, özellikle Amerika’da 2. Dönemin son altı ayında icraat yapamayan başkanlara “Topal ördek” tabirini kullanırlar. Yani onlardaki bir istikamet zaafını ifade etmiş olurlar. Yani, akıldan ziyade, duygu ve hislerin hâkim olduğu bir varlığı temsil eder “ÖRDEK”…

Bu mukaddimeden sonra gelelim esas konumuza. Karadeniz sahilinde bir köyde geçtiği rivayet edilen bir hikâye anlatacağım sizlere.

Fadime Nine, kümesinde beslediği hayvanlardan Mart ayında yumurtaları toplar; bir kısmını biriktirir, bir kısmını yer, bir kısmını satar ve bir kısmıyla da kuluçka yoluyla üretime devam eder.

Kuluçkaya yatırdığı tavukla ördeği yan yana koyar, fakat takdir-i İlahî kuluçkadaki ördek vadesi yeter ve ölür. O da tutar, ördek yumurtalarını tavuğun altına koyar. 21 gün sonra civcivler çıkar. Anne tavuk bu garabeti yadırgasa da, yine de anne şefkatiyle ördek yavrularını da sahiplenir. Fadime Nine’nin yardımıyla bütün bu yavrular büyüyüp gelişmeye devam ederler.

Günün birinde Fadime Nine, anne tavuğun nezaretinde bu yavruları sahile indirir ve orada çör-çöp deşinirlerken Fadime Nine bakar ki, ördek yavruları denize doğru gidiyorlar. Gerek anne tavuğun ve gerekse Fadime Nine’nin feryadı figanlarına aldırış etmeden bu yavrular birbiri arkasına denize atlarlar. Bir müddet sonra Karadeniz’in azgın dalgaları ördek yavrularını alır ve kaybolur. Fadime Nine de etrafında kalan anne tavuk ve beş-on tane civcivle perişan bir halde evine döner.

Niye anlattım bu hikâyeyi? Son günlerde, muhtelif üniversitelerden bir güruhun, Güneydoğu’daki terör olayları dolayısıyla bu devletin; görevi gereği ve haklı olarak, emniyet, asayiş, huzur ve oradaki insanların can güvenliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü için yaptığı operasyonlara karşı yayımlamış oldukları bildiri, bana bu hikâyeyi hatırlattı.

Bu ülkenin üniversiteleri, bu ülke insanının; daha müreffeh, daha donanımlı, daha çağdaş, daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat tarzını ortaya koyacak bilim ve teknolojiyi üretip hizmetine sunacak kurumlar olarak tesis edildiği beklenmektedir.

Ama gel gör ki, söz konusu bildiride imzaları bulunan bu herifler devleti suçlayarak, yanlış meslek seçmişler ve yanlış yerde duruyorlar. Bu yumurtaları kuluçkaya koymayınız. Bu yarasa fıtratların; yer altında, maden ocaklarında veya metro-tünel inşaatlarında çalıştırılması gerekiyor. Moskova metrosu biraz gecikseydi, Putin bu metroyu herhalde bunlara yaptırırdı. Hendek ve çukurlara bunlar o kadar meraklıdır.

Bu ülkede yetmiş sekiz milyonun kardeşliği arasına açılan uçurumlara ve kazılan hendeklere atlamaya çalışan bu yarasalar abesle iştigal ediyorlar…

23.01.2016
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ