Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

Ölüm ve Taziye

" Edebu'd dünya ve'd din " isimli eserde şöyle bir hadise nakledilir: Cenab-ı Hak, ilgili meleklere vazifelerini tebliğ ettikten sonra, Hz. Azrail ( A.S ) vazifesinin ağırlığını belirtmek niyetiyle Cenab-ı Hakk'a karşı ( şikayet tarzında değil ) şöyle bir hakikati arz eder " Ya Rabbi! Kabz-i Ervah ( Ruhları almak ) anında senin kulların bana kızacak, isyan edecek, belki lanetleyecek..." deyince Cenab-ı Hak'ta O'na lisan-ı hikmetle der ki; "Ey Azrail ! Ben, seninle kullarım arasına öyle şeyleri perde edeceğim ki, Onlar o fiili ( ölüm olayını ) senden bilmeyeceklerdir . "
Evet , insanlar zahirperest bir varlık olduğundan bir işin ve bir faaliyetin sadece zahiri yönüne bakıp öyle hüküm veriyorlar. ‹şin iç kısmını, melekütiyet cihetini çoğu zaman ihmal ediyorlar.

İşte ölüm dediğimiz o büyük ve külli icraatın arkasındaki hakiki nimet cihetini ilk anda göremediğimiz için olayın şokuyla bir anda aklımıza gelen şeye isyan ediyoruz. Cenab-ı Hak insanın bu zaafını bildiği içindir ki en kıymetli varlığından ayrılırken itikadına halel getirmemek için ilgili melekle (Azrail A.S. ) ölüm arasına bir takım hastalık ve kaza gibi sebepleri perde etmiştir. ‹şin hakikati ise ;herşey ölüm dahil Cenab-ı Hakkın ilim irade ve kudretiyle meydana gelmektedir.

Öyle ise ölüm : Ruhun bedeni terk etmesidir.
Ölüm : Vazife-i hayat külfetinden bir terhistir.
Ölüm : ‹nsanin hayat yolculuğunda dünya hayatına bir nokta koyup, ebedi bir alemin kapısını çalması olayıdır.
Ölüm : Fani hayattan Baki bir hayata nakildir.
Ölüm : Kendi kendine olan veya tesadüfi bir hadise olmayıp bilakis ; hikmetli ve şefkatli bir Yüce Yaratıcı'nın fiilidir.
Ölüm : Yüzde doksandokuz ahbabın toplandığı bir aleme kavuşma vasıtasıdır.
Evet ; bu faaliyetin daha pekçok hikmetlerini bir başka yazımızda ifade etmek niyetiyle, iki dosta taziyetlerimi belirtmeyi bir vefa borcu biliyorum.

TAZiYE :

1- Yozgat Gazetesi Camiasından Erdoğan Budak'ın sevgili annesinin ,
2- Yine Yozgat Gazetesi Ailesinden Yılmaz Göksoy 'un sevgili eşinin vefatları münasebetiyle her iki merhumeye Cenab-ı Hakkın engin rahmetini dilerken, yakınlarına da sabr-i cemil niyaz ediyorum.
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ