Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK GEREK

“Bir şey hadden geçerse deva iken, da olur.” (Bediüzzaman)

Herhangi bir şey, bir olay, bir eşya ölçülü olursa; düzenli, tertipli olup belli bir disiplin içerisinde devam ederse, onda bir estetik, bir güzellik ve bir insicam bulunur. Ve planlanan organizasyondan hedeflenen maksat hasıl olur.

Yazının başındaki Bediüzzaman’a ait olan vecizeyi biraz açıklayalım. Mesela: Herhangi bir hastalıktan dolayı doktora gidiyorsunuz. Doktor, o hastalığa ait gerekli muayene ve tahlilden sonra bir ilaç yazıyor ve dozajına göre belli bir tertip ve tarifede reçeteyi yazıp size veriyor. Şimdi, yedi günlük ve günde üç defa içeceğin bir ilacı, yani toplam yirmi bir tane hapı acele iyileşeyim diye bir günde içerseniz, işte o zaman tam anlamıyla hapı yutarsınız! Yani deva (ilaç) dediğimiz şeyde ölçü kaçırılırsa, “da” denilen illet ve hastalık o zaman meydana çıkar.

Şimdi gelelim esas ifade etmek istediğimiz hususa. “Kutlu Doğum” gibi, her müslümanın hassasiyet gösterdiği bir kutlama proğramı bu seneye kadar gayet güzel ve ciddi bir proğram çerçevesinde ve sahiplenen kurumun da konuyu ciddiyetle takibi sonucu “Kâinatın Efendisinin” sevgisi geniş kitlelere ulaştırıldı ve Nisan gibi bereket ayına, O Nurun, maddî- manevî bereketi aksetmiş oldu.

Ama gelelim bu seneki kutlamalara.. Bütün müslümanların ortak değerlerini rencide ederek, güya iyi niyetle hareket ettiğini zannedip bu faaliyeti böyle icra etmek, kelimenin en hafif ifadesiyle bir saygısızlık ve sorumsuzluk örneğidir.

Ne idi bunlar? Bazı yerlerde Kur’andan surelerin yazıldığı pasta kesmeyi ne ile ifade edebilirsiniz? Bu davranış şekli Kur’ana mı, Peygambere mi saygıdır?

İlçemiz Sorgundaki proğramları takip ettik. Her aklına esen bu konuda bir proğram tertipledi. Bir kısmı alelacele, bir işgüzarlıkla birkaç ay önce bu kutlamaları yaptı. Bir kısmı koskoca salonda on-onbeş kişiyle bir proğram icra etti. Niyet iyi olabilir, samimiyet kontrolü yapacak değiliz. Ama sonuç ortada. Bu faaliyeti sahiplenmesi gereken bir kurum vardır. Sorgun Müftülüğü bu faaliyeti neden herkesin iradesine bıraktı?

İlk seneki his, heyecan ve toplu katılımı bu senede göremedik. Dilerim, bundan sonra bu konu, ciddiyetine ve kutsiyetine uygun bir şekilde ve ortak bir proğramla ele alınır ve toplumun her kesimine mal edilir…

04.05.2015
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ