Ali DEMİRDAĞ

TAHLİL

yozgatgazetesi@yahoo.com

NÜBÜVVET HAKİKATİ VE SÜNNETSİZLER

Nübüvvet: Peygamberlik müessesesi, yani elçilik kurumudur, yoldur, metoddur. Sünnettir. Sırat-ı Müstakimdir. Hak ve hakikate ulaştıracak cadde-i kübranın adıdır.

Şu kâinattaki; nizam, intizam, tertip ve düzen, güzellik, hak ve hakikat, hayır ve kemalat nübüvveti gerektirmektedir. Rububiyet ve Uluhiyet elçisiz olamaz, ışıksız güneşin olamıyacağı gibi. Zira şu kâinatın yaratıcısı bir vesile ile marziyatını şu şuurlu varlıklara bildirecek ve Kendi Cemal ve Kemalini idrak ettirecektir. Yine şu kâinattaki her bir varlığın sebeb-i vücudunu, hikmet ve gayesini öğretmek maksadıyla özel bir takım elçilerini bu insanlar içinden seçip onlara gönderecektir ki, bu seçkin insanların temsil ettiği kurum “Nübüvvettir.”

Kur’anı Kerim’in de dört esasından biri olan bu konuyu, yine her zaman olduğu gibi, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ele alarak; 23-25 Eylül, 2013 tarihlerinde İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonunda: “Hakikat Arayışında Nübüvvetin Rolü; Risale-i Nurun Perspektifi” adı altında önemine uygun bir şekilde, çok hayırlı bir faaliyeti icra etmiştir.

Medyadan takip ettiğim kadarıyla, gerçekten şu günde çok daha fazla ehemmiyet arzeden bu konu, adı geçen vakfın 10. sempozyumudur. Sonuçlar-tebliğler, inşallah diğerleri gibi kitaplaştırılır ve muhtelif dillere de tercüme edilir de bütün insanlık bundan müstefid olur.

40-ülkeden 400 akademisyenin iştirak ettiği ve 96 tebliğin sunulduğu bu sempozyumda ana konu “Nübüvvet” olmakla birlikte; kâinatın yaratılış sırrı ve hikmeti ve bu kâinatta insanın yaratılış gayesi ve vazifesi, Kur’anın hakikati ve bu “Kur’anın anlaşılıp insan hayatına istikamet vermesi açısından Sünnetin yeri” gibi konular tebliğlerde yer almıştır.

Hayırla- şerrin, iyilikle- kötülüğün, faziletle- reziletin, hayatla- ölümün, cihatla- katlin, el-hasıl; vahşetin ve bedeviyetin medeniyetle karıştırıldığı ve bu zamanın insanlarının istikametini (pusulasını) şaşırdığı şu günlerde bu konunun gündeme gelmesi, umarım bu dünyada yaşayan insanlara, insanlığını hatırlatması bakımından çok büyük önem arz etmektedir.

Hele de, İslama hizmet (!) niyetiyle ortaya çıkıp “Kur’an Müslümanlığı” diye bir ucube meşrep ihdas ederek Sünneti kabul etmiyen sünnetsizlere, inşaallah bu gibi faaliyetler ışık tutacaktır…

28.09.2013
OKUR YORUMLARI
Yozgat'ta Günün Haberleri
YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
hava durumu
YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ